RMK aastaraamat seob mullused tähtsündmused Eesti maalikunsti klassikaga 09.09

Suvel valmis RMK 2010. aasta olulisemaid sündmusi kokku võttev aastaraamat, mida sel korral illustreerivad fragmendid Eesti maalikunsti klassikast. Aastaraamatus esitletud tööd kuuluvad Eesti Kunstimuuseumi kogusse ning, kasutades neid välja valinud kunstiteadlase Heie Treieri sõnu, on kunstnikud neid luues pööranud oma silmad metsa kui kaitsja, toitja ning inspireerija poole.

Ka aastaraamatu tekstid rõhutavad RMK laia ampluaad Eesti riigile kuuluva metsa ning teiste mitmekesiste ja rikkalike looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandajana. Vaatluse all on RMK tegevusega seotud majanduslikud väärtused nagu metsauuendus, raie ja puiduturustus, sotsiaalsed väärtused nagu looduspuhkus ja -haridus ning RMK roll tööandjana, kultuurilised väärtused nagu pärandkultuur, toetustegevus ja metsandusharidus ning loodusväärtused nagu kaitsealused liigid ja kaitsealad, vääriselupaigad, looduskaitsetööd, taimekasvatus jms.

Raamat ilmus eesti ja inglise keeles ning selle elektroonilise versiooniga saab tutvuda www.rmk.ee/press/trukised/aastaraamatud.

Paberkandjal aastaraamatu saamiseks palume pöörduda RMK kommunikatsiooniosakonda (press@rmk.ee).