RMK 2010. aasta kasum tõusis ligi kolm korda 27.01

RMK teenis auditeerimata andmete kohaselt 2010. aastal 26,3 miljonit eurot (410 mln krooni) kasumit, mis on aastatagusega võrreldes 2,8 korda rohkem. RMK käive kasvas 31 protsenti, tõustes 116,5 miljoni euroni (1,818 mld krooni).

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul moodustas käibest kolm neljandikku metsamaterjali müük. “Käibe ja kasumi oluline suurenemine võrreldes varasema aastaga tuleneb puiduturu nõudluse kiirest taastumisest. Metsandussektor ostutus üheks kiiremaks majanduskriisist väljujaks ning RMK-l õnnestus realiseerida oma kõigi aegade suurim aastane puidukogus – 2,83 miljonit kuupmeetrit,” ütles Kallas.

”Käesoleval aastal plaanime müüa samasuguse koguse puitu ning kuna toorme hinnad on kasvanud, siis on 2011. aasta eelarve käibeprognoos tehtud 130 miljonile eurole (2 miljardit krooni),” lisas Kallas.

Metsamaterjalina turustas RMK 2010. aastal 2,57 miljonit kuupmeetrit puitu keskmise hinnaga 40,7 eurot kuupmeter ja hakkpuiduna 0,26 miljonit kuupmeetrit, keskmise hinnaga 35,1 eurot kuupmeeter. Puidu müügi maht suurenes aastaga 20%. Võrdlusena müüs RMK 2009. aastal metsamaterjali 2,29 miljonit kuupmetrit keskmise hinnaga 32,8 eurot kuupmeetri eest. Hakkpuitu müüdi 2009. aastal veidi alla 70 000 kuupmeetri keskmise hinnaga 33,4 eurot. Metsamaterjalide hinnad kasvasid aastaga keskmiselt 24%, hakkpuidu hind 5%.

2010. aastal tootis RMK kokku 7,7 miljonit metsataime. Lisaks kasvatas 60 protsendi osas RMK valduses olev AS Eesti Metsataim 5,7 miljonit taime. Toodetud taimedest enamik kasutati riigimetsa raielankide uuendamiseks.

RMK tegi 2010. aastal riigimetsas metsauuendustöid – istutust, külvi ja looduslikule uuendusele kaasaaitamist kokku veidi enam kui 4600-l hektaril. Lisaks tehti metsanoorendikes valgusraiet 14 000 hektaril ning keskealises metsas hooldusraiet 11 000 hektaril.

Uuendusraieid tehti kokku ligi 8300-l hektaril; augustitormi tagajärjel laastatud metsa koristati veidi enam kui 200 hektari ulatuses.

Eesti inimesed kasutasid Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt hallatavatel puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi aasta jooksul kokku 1 570 000 korda. RMK viis kaheksateistkümnes looduskeskuses läbi kokku 1926 loodusteadlikkust ja -hoidlikkust edendavat programmi, millel osales pea 37 000 huvilist. Programme täiendas looduskaitse 100. juubelile pühendatud kampaania „Loodusega Koos“, mille erinevatel üritustel osales kokku üle 30 000 inimese.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa- ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.


Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post
aigar.kallas@rmk.ee