Õpilased istutasid reedel 160 000 uut puud 09.05

4000 õpilast ja õpetajat istutasid reedel riigimetsa ligi 160 000 uut kuuske ja mändi. Sisuka metsapäeva jooksul pandi uus mets kasvama 60 hektaril, käidi läbi üle 100 km metsaradu ja söödi ära 2000 liitrit talgusuppi. Kunagi varem pole nii palju kooliõpilasi riigimetsas korraga toimetanud.

RMK loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul oli metsaistutuspäeva eesmärk näidata, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ning pakkuda õpilastele isetegemise kogemust. “Hindame päeva kordaläinuks, kõikidest maakondadest tulnud tagasiside oli positiivne,“ ütles Marge Rammo. „Lapsed olid üle ootuste tublid ja pingutasid tulemuse nimel kõvasti. Korraldajate poolt edastan istutajatele meie tänusõnad!“

Enim käis õpilasi metsa istutamas Tallinna koolidest, neist suurearvulisemad seltskonnad olid Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumist ja Vanalinna Hariduskolleegiumist. Harjumaal käis metsa istutamas ligi 1000 õpilast, üle 500 istutaja osales ka Ida-Virumaa metsaistutusel.

6.-12. klasside õpilased istutasid puid kokku 46 raielangil üle Eesti, lisaks käidi harival metsaretkel. Päev lõppes ühissildi paigaldamisega, kus olid kirjas koolide nimed, kes uue metsa kasvama panid. Kõik metsaistutuspäeval osalejad said ka taskuformaadis õppematerjali, kus oli ära toodud metsaistutaja 10 käsku ning lahti seletatud metsa eluring.

RMK poolt oli kõikidele istutajatele ette nähtud vajalikud töövahendid: töökindad, labidas ja ämber. Kasvama pandud taimedest olid 75% kuused ja ülejäänud männid. Riigimetsa metsauuendamise juhendi järgi pannakse ühele hektarile kasvama 3500 männi- või 2000 kuusetaime.

2011. aasta on ÜRO poolt kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks. RMK korraldab sel puhul aasta jooksul sadakond kultuuri- ja metsandusüritust, mille eesmärk on tutvustada, kuidas toimub Eesti riigimetsa kasvatamine ja majandamine.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Pilte reedesest istutuspäevast näeb siit: http://www.flickr.com/photos/riigimets/sets/72157626535466465/

Üldinfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
tel 676 7530, 513 7035
e-post: marge.rammo@rmk.ee

Mari-Liis Kitter
RMK kommunikatsioonijuht
Tel 676 7033, 514 5954
e-post mari-liis.kitter@rmk.ee