Looduslodi avab sügissõitude hooaja  07.09

Looduslodi avab saabuval pühapäeval Suursoo-Peipsi jõhvikaretkega sügissõitude hooaja. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel laieneb seni vaid Tartumaal toimunud Looduslodja õuesõpperetkede sari ka teistesse Võrtsjärve ja Peipsi äärsetesse maakondadesse. Käesoleval sügisel toimuvad ainulaadsed õuesõpperetked Valga-, Viljandi- ja Põlvamaal, tuleval kevadel ka Jõgevamaal ja Ida-Virumaal.

Emajõe Lodjaseltsi poolt 2008. aasta kevadel ellu kutsutud Looduslodja õuesõpperetked on Eestis ainulaadne, maitsi ligipääsmatute alade - jõgede, järvede, soode ja luhtade - looduse tundmaõppimiseks mõeldud sariüritus. Looduslodja retked toimuvad varakevadest hilissügiseni Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi piirkonna erinevais paigus, retkede teema sõltub parasjagu looduses toimuvast.

Käesoleval sügisel toimuvad Looduslodja õuesõpperetked:

11.-23. september ning 21.-30. oktoober Tartumaal alguse ja lõpuga Tartus ja RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses;

26.september-1.oktoober Valgamaal Väikesel Emajõel ja Võrtsjärvel alguse ja lõpuga Pikasillas;

3.-7. oktoober Viljandimaal Õhne jõel ja Võrtsjärvel alguse ja lõpuga Suislepas;

12.-18. oktoober Põlvamaal Peipsi lõunaosas alguse ja lõpuga Võõpsus ja Värskas.

Looduslodja retkedega soovib Lodjaselts tutvustada laiemalt Eestimaa põnevaid ja ainulaadseid paiku, kuhu väga sageli ei satuta. Looduslodja meeskond on veendunud, et mida rohkem inimesed oma koduümbruse loodusest teavad, seda kõrgemalt nad seda hindavad ja seda paremini hoiavad.

Looduslodja retkede sari on pälvinud ka riigipoolset tunnustust, võites 2009. a teaduse populariseerimise konkursil hõbemedali ning leides äramärkimist keskkonnateo konkursil.

Täiendav teave:
Liisa-Lota Kaivo
tel 555 99 100
info@lodi.ee
www.lodi.ee