Arvutijoonistuste võistlusele „Kohtume metsas!“ saadeti üle 5000 pildi 01.12

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu, RMK ja Eesti Metsaselts korraldatud arvutijoonistuste võistlusel osales 4869 last, noort ja täiskasvanut, kes saatsid võistlusele 5339 pilti.
Selgunud on parimad:
- kuni 10-aastaste seas võitis 10-aastane Kuressaare Vanalinna Kooli õpilane Gabriella Tarkus pildiga "Mets meil katab laua" (juhendas Eha Kask)
- 11-13 aastaste joonistajate seas oli parim Rael Kalda Gustav Adolfi Gümnaasiumist pildiga "Ellujäämisretk rabasügavustes"
- Silvia-Sigrid Sillaots Tartu Kunstigümnaasiumist võitis Üllar Sillaotsa juhendamisel esikoha 14-18 aastaste hulgas: "Mets on looma kodu".
- täiskasvanutest sai esimese kohta Eve Mäeorg pildiga "Kohtume metsas!"

Parimaks juhendajaks tunnistati Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpetaja Aime Peever: tema juhendamisel valmis 301 pilti, millest 35 jõudis lõppvõistlusele. Teise koha sai Olga Kravtšenko Tartu Vene Lütseumist (juhendas 18 lõppvõistlusele jõudnud pildi autoreid) ja kolmanda Signe Lensment Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist (17 pilti lõppvõistlusel).

Kümnendat aastat toimunud võistlusele saabusid seekord pildid 220 kooli õpilastelt ja õpetajatelt. Kõik võidutööd ja osalenud pildid on väljas Internetis: joonistaja.eenet.ee

Lisainfo arvutijoonistuste võistluse kohta:
Anne Märdimäe
Tel 730 2110
e-post anne@eenet.ee
Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk

Mari-Liis Kitter
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
Tel 676 7033
e-post Mari-Liis.Kitter@rmk.ee

Mart Kelk
Eesti Metsaseltsi projektijuht
Tel 5349 0286
e-post mart.kelk@metsaselts.ee