PEFC sertifitseeritud puit avardab puidutööstuse ekspordivõimalusi 04.04

Riigimetsast pärit PEFC sertifikaadile vastav puit on avardanud Eesti puidutööstusettevõtete ekspordivõimalusi, esimesel kolmel kuul on RMK müünud juba üle 790 000 kuupmeetri kõrgetele standarditele vastavat puitu.

Suurim lähiturg, kus PEFC säästva metsamajanduse sertifikaadiga puitu hinnatakse, on Põhjamaade tselluloosi- ja paberitööstus, kuhu läheb enamus Eesti kuuse-, männi- ja kasepaberipuidust.

Üks RMK suurimatest klientidest on AS Metsäliitto Eesti, kes ekspordib serditud puitu hetkel kõige enam Soome. “Kahtlemata on tõsiasi, et riigimetsast saab nüüd ka PEFC sertifikaadiga puitu, avardanud meie ärivõimalusi,” sõnas ettevõtte tegevjuht Enn Sapp. “Nõudlus sellise puidu järele on arvestatav ning jääb vaid loota, et tulevikus lisandub vastav pakkumine ka erametsast.”

RMK-le omistati säästliku metsamajandamise PEFC sertifikaat eelmise aasta lõpus. RMK puiduturustusosakonna juhi Ulvar Kaubi sõnul on käesoleval hetkel Eestis 14 PEFC sertifikaadi omanikku, kelle hulgas on metsaomanikke, puidukaubanduse ettevõtteid ja trükikodasid. “Mitmed ettevõtted on asunud PEFC tarneahela sertifikaati taotlema, sest nüüd on neil võimalik osta riigimetsast pärit serditud puitu ning seeläbi toota Euroopas kõrgelt hinnatud tooteid,” sõnas Kaubi.

PEFC on laialt tunnustatud ülemaailmne säästliku metsamajandamise hindamise süsteem, milles sätestatud nõuetele vastamine annab kinnitust sellest, et metsa majandatakse ökoloogiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult tasakaalustatult.

PEFC metsanduse sertifitseerimissüsteem loodi Euroopas 1999. aastal säästliku metsamajandamise edendamiseks ja eelkõige väikemetsaomanike kaasamiseks. Metsaomanike huve paremini arvestava süsteemina levis PEFC kiirelt Skandinaavias ja seda kohatises teravas vastandumises varem loodud FSC sertifitseerimissüsteemiga.

Lisaks PEFC sertifikaadile tarnib RMK jätkuvalt ka FSC sertifitseeritud puitu. FSC metsanduse sertifitseerimissüsteem loodi 1993. aastal Ameerikas ja oli algselt suunatud vihmametsade kaitseks. Metsamajandamise säästlikkuse ja jätkusuutlikkust tõestava kaubamärgina levis sertifitseerimissüsteem peagi ka Euroopa riikidesse. Sertifitseerimissüsteemid püstitavad metsa majandajale tavatasemest ehk asukohariigi õigusaktides sätestatust mõnevõrra kõrgemaid nõudmisi ja jälgivad säästlikkuse nõuete täitmist keskkonna-, majanduslikest ja sotsiaalsetest aspektidest lähtuvalt.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

 

Lisainfo:Ulvar Kaubi

RMK puiduturustusosakonna juhataja

Tel 676 7042, 513 7042

E-post ulvar.kaubi@rmk.ee