Toimus teine pärandkultuurikonverents 01.04

25. märtsil korraldas RMK Tartu Ülikooli raamatukogus juba teise konverentsi "Pärandkultuur metsas - väärtustamata väärtused". Konverentsil andsid Euroopa tõukefondide rahastamisel toimuvate pärandkultuuriprojektide partnerid ülevaate 2009. aasta tegemistest.

Esimene konverents toimus 2007. aastal INTERREG IIIA programmi raames. Siis oli konverentsi eesmärgiks võimalikult laia avalikkuse kaasamine, et arutleda, miks peaksid metsamehed olema pärandkultuuri kandjad, kuidas metsanduslik haridus seda toetab, kuidas tõsta üldist pärandkultuurialast teadlikkust. 

Teine konverents toimus rahvusvahelisena. Konverentsi eesmärgiks oli näidata, et:
1. tänane riigipiir ei saa olla piiriks meie ajalooliselt väljakujunenud ühisele kultuuriruumile
2. me ei saa lahutada vaimset, taimset ja asist kultuuripärandit, sest need on ühe ja sama ajaloolise arenguprotsessi osad, millest meie tänane elulaad ja mõttemaailm on välja kasvanud.

Konverentsil arutlesid Eesti ja Läti esindajad pärandkoosluste, vaimse pärandkultuuri ja metsandusliku pärandkultuuri kaitse teemal. Rõhutatult toodi esile vajadust tiheda koostöö järele nii nimetatud valdkondade endi, kui ka riikide vahel.

Nii nagu esimesel korral, oli ka seekord teemast huvitatud inimesi rohkem kui konverentsiruum mahutada suutis - osalejaid oli kokku 213. Konverents korraldati Euroopa Liidu piiriülese koostöö Eesti-Läti programmi raames.

Järgmised projektiüritused on RMK korraldatavad projekti teabepäevad 06. aprillil Hiiumaal ja 07. aprillil Saaremaal.

Teabepäevadel räägitakse pärandkultuuri tähendusest, tähtsusest, selle kaardistamisest ja huviliste osalemisvõimalusest projektis. 20. aprillil  algab saarte inventeerijate koolitamine ning alates 26. aprillist alustavad koolituse läbinud inventeerijad tööd Hiiu- ja Saaremaa pärandkultuuri kaardistamisel. Reeglina töötab ühes vallas 1 inventeerija.

Märtsis alustati projektitöid juba Põlva-, Pärnu-, Tartu- ja Viljandimaal. Nende maakondade inventeerijate töö esimesed kokkuvõtted tehakse aprilli lõpul. Sellele järgneb välitööde koolitus ja siis juba inventeerijate lähetamine välitöödele.

Pärandkultuuri projekti juhtpartner on RMK. 85% osas finantseeritakse töid EL tõukefondidest ja RMK lisab 15%.

Lisainfo:
Vaike Pommer
RMK planeeringute spetsialist
Telefon 676 7838, 513 3838
e-post vaike.pommer@rmk.ee