RMK prognoosib 2011. aasta käibeks üle 2 miljardi krooni 06.12

RMK nõukogu kinnitas oma 3. detsembri koosolekul 2011. aasta eelarve, mille kohaselt ületavad RMK järgmise aasta kogutulud 2 miljardit krooni (130 miljonit eurot). Kasumiks planeeritakse 423 miljonit krooni (27 miljonit eurot), mis on ligi kaks korda enam kui tänavuseks aastaks kavandatu. RMK eelarve koostamise aluseks on samal koosolekul kinnitatud RMK arengukava aastateks 2011-2014.

Võrreldes käesoleva aasta eelarvega kasvavad RMK tulud 2011. aastal 20% võrra. “Kuna oleme jõudnud riigimetsa raiete osas optimaalsele tasemele, raiemaht järgmisel aastal oluliselt ei kasva,” selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. “Tulude suurenemise allikaks on seetõttu eelkõige puidu hind, mida prognoosime 2011. aastal tänavusest 16% võrra kõrgemana. Suur osa prognoositavast hinnatõusust on käesoleva aasta jooksul järk-järgult juba aset leidnud, järgmisel aastal näeme veel kasvuvõimalusi vähekvaliteetsete metsamaterjalide osas.” Sellega seoses suurendab RMK 2011. aastal hooldus- ja valgustusraiete mahtu, hooldab rohkem trasse ja teeääri ning koristab raielankidelt varasemast ajast sinna maha jäänud puude oksad ja ladvad.

Metsahooldustööde mahu suurenemisega kasvavad ka kulud, seda tänavuse aastaga võrreldes 8% võrra. Oluliseks kulusid suurendavaks teguriks on ka kiiresti kasvanud konkurents tööjõuturul. “Vaba tööjõu leidmine on jälle saanud takistuseks ja nii ei jõua me lõpuni ka kõigi tänavuseks aastaks kavandatud töödega,” sõnas Kallas.

RMK 2011. aasta kasumiks kavandatakse 423 miljonit krooni (27 miljonit eurot), mis on 2010. aasta eelarvest 213 miljoni krooni võrra suurem.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee