RMK on kolme eelistatuima tööandja seas 07.06

Uuringufirma TNS Emor poolt läbi viidud tööandjate maine uuringu põhjal on töötavate inimeste eelistatuim tööandja Eesti Energia, kellele järgnevad Tallink, RMK, Elion ning Tallinna Sadam. Aastaga on RMK positsioon tõusnud ühe koha võrra.

Võrreldes varasemate aastatega on suuremad muudatused toimunud tudengite hinnatud eelistuste pingereas, kus esimeseks on tõusnud Eesti Energia, sellele järgnevad Skype ja EMT ning Estonian Air. Tudengite pingereas on RMK positsioon tõusnud aastaga kuue koha võrra, olles eelistatuselt kümnes ettevõte Eestis.

TNS Emori tööandjate maine uuring kaardistab töötajate ootused ja Eesti suuremate tööandjate maine. Aprillis-mais 2010 läbi viidud küsitluse käigus kaardistati üle-eestilise esindusliku uuringu raames 417 palgatöötajana töötava eestimaalase ootused ning eelistused. Üliõpilaste uuringus osales 481 kõrgharidust omandavat majanduse, reaalainete ja tehnikaerialade tudengit kümnest suuremast kõrgkoolist.

Kui eelmise aasta tööjõuturgu võis iseloomustada sõnadega ebastabiilsus, teadmatus, hirm töökoha kaotuse ees ja leplikkus kehvemate tingimustega, siis sel aastal on olukord veidi rahunenud. Stabiliseerunud majandusseis, aga ilmselt ka ettevõtetes allesjäänud töötaja kohta suurenenud töökoormus on taas pannud inimesi mõtlema võimalikule töökohavahetusele, näitab TNS Emori tööandjate maine uuring. Kui eelmisel aastal mõtles sellele kaks töötavat inimest kümnest, siis sel aastal juba iga kolmas. Enam mõtlevad uutele väljakutsetele juhid ja spetsialistid ning alla aastase staažiga inimesed, kelle sidusus tööandjaga pole nii suur või kes on olude sunnil valinud mitte just unistuste ameti.

Kui majanduse tõusuaastatel kasvasid palgatöötajate ootused oma keskmisele töötasule, siis koondamiste ja kärpimiste aastal tulid ka töötajad oma palgaootustes allapoole. 2010. aasta keskmine palgaootus jäi eelmise aastaga samale tasemele – tööandjale antakse aega atra seada ja palgatõusu või palkade liikumist masu-eelsele tasemele hetkel veel ei oodata.

Seda, et esimene üldine ehmatus tööjõuturul hakkab üle minema, näitab seegi, et erasektori populaarsus tööandjana veidi tõuseb. Kui 2009. muutuste aastal tundus avalik sektor olema stabiilsem ning turvalisem valik töötamiseks, siis sel aastal on töötajate hulgas taas praktiliselt pooleks neid, kes eelistavad era- ja avalikku sektorit. Tudengite valikutes on endiselt eelistatud pigem erasektor. Võib arvata, et majanduse kasvades jääb avalik sektor töötajate ootustele kitsaks ning head tingimused usutakse kiiremini taastuvat erasektoris.

Lisainfo TNS Emori tööandjate maine uuringu kohta: http://www.emor.ee