RMK metsaviktoriinil selgusid parimad loodust tundvad kooliõpilased 17.05

Iga-aastasel RMK kevadisel virtuaalsel metsaviktoriinil selgitasid 346 osalenud klassi endi seast välja parimad loodusetundjad kolmes vanuserühmas, võitjaid premeeritakse loodusõppeprogrammidega RMK looduskeskustes.

Kuni 6. klassi arvestuses tuli esimeseks Tõrva Gümnaasiumi 4b klass, teiseks Tõrva Gümnaasiumi 5a klass ja kolmandaks Mustjala lasteaed-põhikooli 5 klass.  6.-9. klasside arvestuses võitsid kõik kolm esimest kohta Mustjala lasteaed-põhikooli õpilased – esimesele kohale tuli 6. klass, teisele 8. klass ja kolmandale 7. klass. Gümnaasiumitaseme võitjaks kuulutati Võhma Gümnaasiumi 11. klass, teise koha sai sama kooli 10. klass ja kolmanda koha Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 11a klass.

“Loodame, et viktoriin innustas osalejaid omavahel arutlema ja vastuste otsimiseks vahel ka õue minema, et uurida, kuidas näevad välja kuuseseemned või milliseid pabulaid poetab jänes ja milliseid metskits,” kirjeldas viktoriini ideed Tiina Neljandik, RMK Oandu looduskeskuse juht. Tänavusel looduskaitse 100. juubeliaastal oli suur osa küsimustest seotud looduskaitse temaatikaga.

Virtuaalne metsaviktoriin kestis 12. aprillist 7. maini, kokku osales selles 5261 õpilast kõikjalt üle Eesti. Tänavuse metsaviktoriini küsimusi ja õigeid vastuseid saab lugeda RMK kodulehelt www.rmk.ee/viktoriin.

Metsaviktoriini küsimused on koostatud nii, et juba küsimuse lugemine annaks infot. Vastamiseks oli sel aastal võimalus korduvalt viktoriinikeskkonda siseneda ning esmakordselt sai tänavu iga õpilane endale parooli, mis võimaldas vastuseid salvestada ja pärast täiendavat arutamist-uurimist järgmiste küsimuste juurde asuda.

Tiina Neljandiku sõnul on õpetajad leidnud metsaviktoriinis võimaluse loodusainete õpetamist mitmekesistada ja oma töö eest ka tunnustust saada. “Mitu tänavuste parimate klasside juhendajat on juba aastaid viktoriinist osa võtnud, kuid lisandunud on ka uusi edukaid tegijaid. Kindlasti tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid nende tubli töö eest.”

Kõigile osalejatele, kes said vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktisummast, saadetakse kooli RMK metsaviktoriini meene – tänavu on selleks metsaviktoriini märgisega igaüheõiguse raamatuke.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juht
tel:  509 9397, 676 7397
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee
www.rmk.ee/viktoriin