RMK manitseb metsapuhkajaid ettevaatlikkusele tulega 16.07

Seoses kuumade ilmade ja jätkuva tuleohuga Eesti metsades juhib RMK puhkajate tähelepanu alljärgnevale.

Enne metsa minekut uuri, kas see pole tuleohu tõttu keelatud. Teavet saad päästeala infotelefonilt 1524, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi tuleohu kaardilt või lähimast RMK teabepunktist. Metsamineku keelu kehtestab kohalik omavalitsus.

Tutvu enne metsa minekut looduses liikumise juhistega. Kavanda ja valmista matk hoolega ette, pea kinni režiimipiirangutest ja igaüheõiguse põhimõtetest, liigu ja tee laager jälgi jätmata, tee tuld läbimõeldult vaid selleks ette nähtud kohas, korista enda järelt prügi  ja pese nõusid ja ennast kuival maal. Soovitustest täpsemalt siin

Ole eriti hoolas tulega! Pea meeles, et lõket tohib teha vaid selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas. Eelista kindlasti kaetud lõkkekohta. Ole tähelepanelik ja ära jäta lõket valveta. Lahkudes kustuta lõke korralikult.

Metsapõlengust teata telefonile 112.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaak Jansen
RMK loodushoiu osakonna arendusjuht
Telefon 676 7567, 513 7043
E-post: jaak.jansen@rmk.ee

twitter.com/riigimets
www.facebook.com/riigimets