RMK istutab 10 miljonit uut puud 26.04

Riigimetsa Majandamise Keskus alustas kevadise metsauuendusega, mille jooksul istutatakse üle Eesti enam kui kümme miljonit noort puud.

Kokku uuendab RMK tänavu 6500 hektarit riigimetsa – 4500-le istutatakse puid, 1500-le külvatakse seemneid ning 500 hektarit metsamaad valmistatakse ette looduslikuks uuenemiseks.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul istutamine osades Eestima piirkondades juba käib ning teistes oodatakse lume lõplikku taandumist ja metsamaa tahenemist. “Mai lõpuks peaks 5,8 miljonit kuuske, 3,6 miljonit mändi, 670 tuhat kaske ning mõned tammesalud juba mullas olema,” ütles Uuetalu.

Tavo Uuetalu kinnitusel oli maapiirkondade kohalike inimeste huvi istutamistööde vastu väga suur ja seega tänavu täiendavat avalikku talgukampaaniat ei toimu. “Küll aga tulevad meile abiks mõned koolid, mille õpilased on traditsiooniliselt aastaid metsapäevadel vabatahtlikult kaasa löönud,” ütles Uuetalu.

Järgmistel aastatel plaanib RMK praegusest veel kolmandiku võrra enam uusi puid istutada. RMK tänavune lisaeelarve sisaldas taimede tellimuse kasvu 2012.-2015. aastaks 14,5 miljoni puuni aastas.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Mob: 504 5069
E-post: tavo.uuetalu@rmk.ee