RMK esimese kvartali majandustulemused  26.04

RMK 2010. aasta esimese kvartali müügitulu oli kokku 403 miljonit krooni, mis on 77 miljonit krooni rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Valdava osa tuludest - 399 miljonit krooni - teenis RMK metsamaterjali ja hakkpuidu müügist.

„Metsamaterjali keskmine müügihind on möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes tõusnud ning nõudlus puiturul oluliselt suurenenud,“ ütles RMK finants- ja administratsioonijuht Anneli Viik. „Prognoosime jätkuvat hindade tõusu teises kvartalis ning eeldame selle taseme püsimist läbi kogu aasta.“

RMK müüs käesoleva aasta esimeses kvartalis  metsamaterjali ja hakkpuitu 706 tuhat kuupmeetrit, summas 399 miljonit krooni. Keskmiseks müügihinnaks kujunes 565 krooni kuupmeetri kohta. Kasvava metsa raieõigust müüs RMK 5 tuhat kuupmeetrit  summas 0,7 miljonit krooni.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK esimeses kvartalis  2,8 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK samal perioodil 1,5 miljonit krooni.

RMK käesoleva aasta esimese kvartali kasum on 99,4 miljonit krooni. Eelmisel aastal oli sama perioodi kasumiks 46,6 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38 % Eesti metsadest.

Lisainfo:

Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
anneli.viik@rmk.ee