RMK aastaraamat 2009 10.08

RMK andis välja 2009. aasta aastaraamatu.

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas toob aastaraamatu sissejuhatuses välja järgmist: „Aasta jääb mällu maailmamajanduse põrumise ja sellest tuleneva erakordselt keerulise ajaga puiduturul. Selleks, et vähemväärtuslik tooraine ladudesse seisma ei jääks, hakkas RMK tootma ja müüma hakkpuitu ning metsamajanduse tegevusvaldkonna alla loodi puiduenergeetikatalitus. Riikliku looduskaitseasutuste reformi tulemusena hakkas RMK lisaks riigimetsa puhkealadele vastutama külastajate vastuvõtmise eest viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 kaitsealal. Ka hakkas RMK korraldama praktilisi looduskaitsetöid riigile kuuluvatel maadel, selleks moodustati looduskaitsetalitus. Vaatamata äärmiselt keerukale majandussituatsioonile oli 2009. aasta esimene ajaloos, kus RMK töötajate arv ei vähenenud. Nii nagu aasta alguseski, töötas RMK-s 31. detsembril 2009.a 836 inimest." 

Trükis ilmus nii eesti kui ka inglise keeles ning on veebiformaadina leitav siit.