Pühapäevane äikesetorm laastas tugevalt riigimetsa 11.08

Riigimetsa majandaja RMK sai eile hilisõhtul lõppenud inventuuri käigus esialgse ülevaate tormikahjustustest riigimetsas. Seisundijärgset lageraiet vajab 260 hektarit väga tugevasti kahjustatud metsa ligikaudse mahuga  60 000 m³. Sanitaarraiet vajab hinnanguliselt  500-600 hektarit metsa, sellest saadava puidu ligikaudseks mahuks hinnatakse 15 000-20 000 m³.

“Äikesetormide hooaeg algas metsameeste jaoks juba juulikuu lõpunädalal, siis hakkasime tegema ka iganädalast kahjustuste seiret,” sõnas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. “Nädal tagasi vajas äikesetormidest tingitud seisundijärgset lageraiet 20 hektarit kahjustatud metsa, möödunud pühapäev tõi sellele aga rängalt lisa – esialgsete hinnangute järgi 260 hektarit.“

Pühapäeval möllanud tormi tekitatud kahju riigimetsas loeti kokku kaheksas maakonnas. Kõige tugevam raju käis üle Lääne-Virumaa, kus on pöördumatult kahjustatuks hinnatud ligikaudu 190 hektarit riigimetsa mahuga 45 000 m³. Võrumaal sai väga tugevalt kahjustada 25 hektarit metsa mahuga 5000 ja Jõgevamaal 12 hektarit mahuga 3000 m³.

„Põhjaranniku männimetsad Vainupea, Eisma, Rutja, Kiva ja Kandle ümbruses on ühtlaselt ja massiliselt murtud,” kommenteeris kohapealset olukorda RMK Lääne-Virumaa metsaülem Eerik Väärtnõu. “Loobu ja Kunda metsandikes hindame lageraie vajaduseks vähemalt 120 hektarit mahuga 26 000 , millele lisandub ligikaudu samas mahus sanitaarraiet, aga need on alles väga esialgsed hinnangud.“

RMK suunas tormile järgneval päeval Lääne-Virumaale appi maanteid tormimurrust koristama kaks harvesteri. See töö on olnud ulatuslik, nüüdseks on liikumisteed avatud ja tormikahjustuste kiireks koristamiseks tuuakse täiendavalt juurde metsamasinaid.

Torm muudab ka RMK üldisi raieplaane – esimeses järjekorras koristatakse tormimurru mets ja raiemahtusid tormist puutumata maakondades tõmmatakse tagasi. “Teeme tihedat koostööd Keskkonnaametiga selleks, et võimalikult kiiresti langetada otsused, kas tormimurdu koristada või jätta koristamata pöördumatult kahjustatud vääriselupaikades ja kaitsealustes metsades,“ kinnitas Tiit Timberg.

Lisaks riigimetsale räsis pühapäevane torm tugevalt ka RMK hoole all olevat Elistvere loomaparki Jõgevamaal. Murdunud põlispuud lõhkusid mitmeid loomaaedikuid, ükski loom ega inimene tormi tõttu õnneks viga ei saanud, samuti ei pääsenud loomad purunenud aedikutest välja. Hetkel käib Elistveres hoogne tormikahjude koristamine ja aedade parandamine, ent loomapark on külastajatele avatud.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

VAATA PILTE tormi laastamistööst riigimetsas: http://www.rmk.ee/press/pildipank/fotod

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 676 7061, 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee

Eerik Väärtnõu
RMK Lääne-Virumaa metskonna metsaülem
Tel
676 7467, 505 0367
E-post eerik.vaartnou@rmk.ee

www.rmk.ee
twitter.com/riigimets
www.facebook.com/riigimets