Kotkaklubi ja RMK tõhustavad kotkaste kaitset 12.03

RMK ja MTÜ Kotkaklubi sõlmisid 11. märtsil koostöölepingu, mille eesmärgiks on kaitsealuste linnuliikide tõhusam kaitse. Edaspidi püütakse ennetada olukorda, kus Keskkonnaametile edastatud informatsioon leitud kaitsealuste linnuliikide pesapuudest  ei jõua piisava kiirusega riigimetsa majandaja RMK-ni.

Lepingust  tulenevalt hakkab Kotkaklubi lisaks Keskkonnaametile teavitama ka RMK-d riigimetsast leitud kaitsealuste liikide pesapuudest. See võimaldab RMK-l koheselt rakendada ajutist raiekeeldu, kuni ametliku kaitsekohustuse teatise laekumiseni.

RMK omalt poolt hakkab lisaks Keskkonnaametile pesapuu leidudest teavitama ka Kotkaklubi. Lepingust tulenevalt saavad pesapuude leidmise ja eristamise koolituse RMK metsakorraldajad ja metsnikud.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul võimaldab koostöölepe parandada kaitsealuste linnuliikide kaitset riigimetsas tänu kiiremale informeeritusele. Samuti peab Timberg tähtsaks metsameeste koolituse läbiviimist. „Kotkaklubi saab abilistena juurde  üle saja metsameeste silmapaari  – see on  suur jõud, “ võttis teema kokku Timberg.  

Kotkaklubi juhatuse liikme Urmas Sellise arvates on koostöö RMK-ga olnud ka senini üsna korralik, aga koostööleping vähendab võimalust, et mõni seniteadmata kotkapesa metsamajandusest häiritud võiks saada. „Ühelt poolt metsamehed vaataksid  tööde ettevalmistamise käigus rohkem puulatvadesse ja teisalt Kotkaklubi ei unustaks leitud pesapuude teavet  koheselt ka metsameestele edastada,“ võttis lepingu eesmärgid kokku Sellis.  

Kotkaklubi sai alguse 1989. aastal, mil Einar Tammuri eestvõttel moodustati looduskaitse-kooperatiiv Kotkas. Uute liikmete lisandudes ja Eesti riigi arenedes kujunes kooperatiivist kümne aasta jooksul kotkameeste klubi, mis sai ametliku nime Kotkaklubi. Kotkaklubi registreeriti ametlikult 1999. aastal. Kotkaklubi tegutseb selle nimel, et kotkad ja must-toonekurg ilmestaksid meie maastikke ka tulevikus.

Lisateave:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse peaspetsialist
Tel 5691 8728
E-post: kristjan.tonisson@rmk.ee

Urmas Sellis
MTÜ Kotkaklubi
Tel 503 4799
E-post: urmas@kotkas.ee
www.kotkas.ee