RMK valmistub üle-eestiliseks talgupäevaks 04.03

RMK valib ja valmistab 1. mai üle-eestiliseks talgupäevaks riigimetsas ette ligi 100 talguplatsi ning annab need üle vabatahtlike seast kerkinud talgujuhtidele. Peale talgupäeva võtab RMK talguplatsi vastu ning korraldab kogutud prahi ja okste äraveo.

Aigar Kallas näeb talgupäevas head võimalust RMK ja kodanikuühenduste koostööks. „Talgupäev ühendab kodanikualgatuse jõud ning loob võimaluse kohalikele elanikele oma kodukandi korrastamisel ja elukeskkonna paremaks muutmisel kaasa lüüa. RMK talguplatsidel tööd teinud inimesed saavad tänutäheks Elistvere loomapargi tasuta pääsmed“, sõnas ta.

Näiteks on riigimetsas talgutööde raames võimalik osaleda pesakastide paigaldamisel, matkaradade renoveerimisel ja ehitamisel, Elistvere loomapargi vanade aedikute lammutamisel. Lisaks saab ehitada kiviaeda, hooldada pärandkultuuri objekte, koristada telkimis- ja lõkkeplatse ning korjata riigimetsast võsa, oksi ja prügi.

RMK on valmis toetama võimalusel ka kohalike elanike initsiatiivi talgukohtade leidmisel riigimetsas, hinnates ala sobivust talgutöödeks, kontrollides looduskaitseliste piirangute olemasolu ning hankima vajalikud load ja kooskõlastused talgutööde läbiviimiseks.

Kodanikualgatuse Teeme Ära tänavuse ettevõtmisena 1. mail toimuval üle-eestilisel talgupäeval on kõik eestimaalased oodatud korraldama ja osalema erinevatel talgutel, et vajalikud tööd ühisel jõul ära teha.  Talgute registreerimine lehel www.teemeara.ee algab 4. märtsil ja talguliste registreerimine aprilli alguses. 
 
Teeme Ära talgupäeva koordineerivad koostöös Riigimetsa Majandamise Keskus, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti.

Lisateave:
Kati Veskimägi
RMK turundusjuht
Tel 522 8663
E-post: kati.veskimagi@rmk.ee

Toomas Väät
Metsakasvatuse peaspetsialist
Tel 520 5734
E-post: toomas.vaat@rmk.ee