Algab pärandkultuuri inventeerimine Pärnu-, Viljandi-, Saare- ja Hiiumaal 27.01

2010. aastal kaardistab RMK pärandkultuuri Pärnu-, Viljandi-, Saare- ja Hiiumaal. Eelmisel aastal Virumaal läbiviidud projekt andis tööd kolmekümnele inimesele. Projekti (2009-2011) kogumaht on ligi 1 miljon eurot, millest 85% kaetakse Euroopa struktuurifondidest.

„2005. aastal, pärandkultuuri kaardistamise esimese projektiga alustades, seadsime eesmärgiks kaardistada kogu Eestimaa pärandkultuur sõltumata maa või metsa omandist,“ ütles Vaike Pommer.

Esimese sammuna hakatakse otsima inventeerijaid. Projekti tutvustavad infopäevad toimuvad 3. veebruaril algusega kell 14 Viljandi Kultuurimaja saalis (Tallinna tn 5) ning 22. veebruaril algusega kell 15 Pärnu Keskraamatukogu I korruse saalis (Akadeemia 3). Oodatud on kõik, kes tahavad Eesti kultuuripärandi säilitamisel kaasa lüüa.

Euroopa territoriaalse koostöö INTERREG IVA Kesk- Läänemere programmi Lõuna-Soome ja Eesti alamprogrammi piiriülese koostööprojekti „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi avardaja“ partnerid on Soome Metsamajanduse Arenduskeskus Tapio ja Soome Töö Efektiivsuse Instituut.

Tegemist on jätkuprojektiga. 2009.a toimusid Eestis tööd Virumaal ja Soome partnerid tegid valdavalt ettevalmistustöid. Sel aastal alustatakse reaalse pärandkultuuri inventeerimisega ka Soomes.

Eelnevalt on INTERREG IIIA programmi toel 2005-2007 pärandkultuur kaardistatud Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal. Trükist ilmusid Harju- ja Järvamaa pärandkultuuri maakonnaraamatud. Projekt valiti programmiperioodi 5 tähelepanuväärseima projekti hulka.

Lisainfo:
Vaike Pommer
RMK planeeringute spetsialist
Telefon 676 7838, 514 3838
e-post vaike.pommer@rmk.ee


Pärandkultuuri objektide kaardirakendus: http://xgis.maaamet.ee
Pärandkultuurist:
http://www.metsaselts.ee/index.php?sisu=tekst&mid=204&lang=est