RMK 2009. aasta esialgsed majandustulemused 26.01

RMK 2009. aasta tulud olid esialgsetel auditeerimata andmetel 1,464 miljardit krooni ja puhaskasum 149,5 miljonit krooni; riigieelarvesse kanti varasemate aastate jaotamata kasumi arvelt 680 miljonit krooni.

Valdava osa tuludest teenis RMK puidu müügist. Puitu müüdi 2,36 miljonit kuupmeetrit kokku 1,214 miljardi krooni eest.  Palgid moodustasid kogu müügimahust 46%; paberipuiduna müüdi 40%, küttepuiduna 11% ning hakkpuiduna 3%.

Puiduturu madalseisust hoolimata õnnestus raiemahtu kasvatada ning puitu müüdi 12% suuremas mahus kui eelneval aastal. Keskmine puidu väljamüügi hind langes aastaga seevastu 33% 770 kroonilt 514 kroonini.

2009. aastat iseloomustas kõige enam erakordselt heitlik olukord puiduturul. „Kui esimesel poolaastal puidu müük praktiliselt seiskus ning kaubale polnud ostjat võimalik leida ka omahinnast madalama hinnaga, siis teisel poolaastal suudeti uute turgude ning kaubagruppide toel müük taas käivitada,“ sõnas RMK finantsjuht Anneli Viik.

RMK 2008. aasta tulud olid 1,7 miljardit krooni ja puhaskasum 110,7 miljonit krooni. Puitu müüdi kokku 2,1 miljonit kuupmeetrit. 2010. aastaks on kavandatud puidu müügi mahtu kasvatada 2,5 miljoni kuupmeetrini; eelarve kasumiprognoos on sarnaselt 2009. aastaga tehtud 150 miljonile kroonile.

Lisainfo:
Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Telefon 501 4740
E-post anneli.viik@rmk.ee