Lastekodude lapsed käisid riigimetsas jõulukuuski toomas 30.12

RMK ja MTÜ Caritas kutsusid tänavu kõiki lastekodusid kuuseretkele, mille raames kingiti igale retkel osalenud lastekodule ise leitud ja langetatud jõulukuusk. Nädala jooksul käisid metsas jõulupuu järel kokku 22 lastekodu üle Eesti.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on see muutunud omaette toredaks traditsiooniks, et RMK kingib igal talvel laste- ja noortekodudele üle Eesti riigimetsast pärit jõulupuud. „Mõtlesime sel aastal minna veidi erinevat ja lastele kindlasti ka põnevamat teed ning lasta neil endil välja valida sobivaimad kuusepuud,“ rääkis Marge Rammo. Kokku osales kuuseretkedel üle 250 lapse.

MTÜ Caritas juhatuse liikme Lagle Pareki arvates toob oma leitud ja ise koju toodud kuusk hinge kindlasti soojust juurde, mida nii tihti puudu jääb. „Jõulude ajal on õige mõelda kõigile neile, kellel pole kohta peolauas ja vana hea traditsioon on selline, et iga pere kattis ühe koha rohkem kui oli peres liikmeid, et ka sisseastuja tunneks end kutsutuna. Ja nii kuuske otsides ja koju tuues saavad lapsed rõõmu jagada nendega, kes polnud metsas kaasas,“ lisas Parek.

Ettevõtmise ühe osana tutvuti koos lastega RMK looduskeskustes kuusepuuga ka lähemalt: kuidas ja kus puu kasvab, kuidas saab oma jõulupuu vanust määrata ning kes elutsevad kuusepuu peal või all. Peale õpetlikku osa mindi metsa põnevale kuuseretkele ning leiti sobilik jõulupuu.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo rmk.ee
www.rmk.ee

Lagle Parek
MTÜ Caritas juhatuse liige
Telefon 5568 8666
e-post lagle@caritas.ee
www.caritas.ee