Valmis RMK keskkonnaraport 30.05

RMK andis välja keskkonnaraporti 2007. aasta kohta, milles antakse põhjalik ülevaade RMK keskkonnaalasest tegevusest eelmisel aastal. Raport sisaldab ülevaadet RMK keskkonnaüritustest, ISO 14001 keskkonnajuhtimis- ja FSC metsastandardi rakendamisest, riigimetsa elurikkusest, olulise keskkonnamõjuga tegevustest, metsakaitsest, metsauuendusest, puhkemajandusest, loodusharidusest, pärandkultuurist ja jäätmemajandusest.

2007. aasta keskkonnaraporti pdf-faili ja ka varasemate raportite failid leiab RMK kodulehelt www.rmk.ee/keskkond. Paberväljaandest huvitatutel palume kirjutada rmk@rmk.ee.

RMK keskkonnaraport on trükitud FSC sertifikaadiga paberile Arctic Volume looduslike õlide ja vaikude baasil valmistatud värvidega, trükitud Ecoprindi trükikojas. Trükiarv 1000 tk. Raport ilmub lähiajal ka vene ja inglise keeles.