RMK avab Lääne-Virumaal Oandul looduskeskuse 26.09

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) avab täna kell 13 Lääne-Virumaal Oandul looduskeskuse, kus keskendutakse metsandusliku pärandkultuuri tutvustamisele. Looduskeskuse juurde kuulub ka Käbitareks nimetatud kõrvalhoone ning suur küün erinevate näituste eksponeerimiseks.

„Praeguse looduskeskuse hoonel on auväärne ajalugu,“ ütles RMK Oandu looduskeskuse juhataja Tiina Neljandik. Sagadi mõisa metsaülema elu- ja kontorihoone Oandul valmis 1860. aastal. Iseseisvunud Eesti Vabariigis moodustati metsade majandamiseks riigimetskonnad, nende seas alustas tööd ka 1920. aastal loodud Sagadi metskond, mis tegutses hoones 1999. aastani.

Seega on metsanduse ja metsatööga Oandul järjepidevalt tegeletud juba ligi 150 aastat. Ka ümbruskonna metsades leidub seetõttu rohkelt tutvustamist väärt metsanduslikku pärandkultuuri „Näiteid on palju: erinevad võõrliikide kultuurid, metsavahikohad, vaigutuslangid, laevaehitusmetsad ja tänu Sagadi katsemetskonna tegevusele leidub siin ka huvitavaid katsekultuure,“ lisas Tiina Neljandik.

RMK Oandu looduskeskuse peahoones avatakse täna näitus „Pilguheit endisaja metskonda“, kus on infomaterjalidel lahti seletatud, kes oli kes metskonnas. Teksti toetavad vanad pildid, mis kajastavad põhiliselt kohaliku metskonna elu aastatel 1920-1940. Avamisel saab vaadata ka pärandkultuuri objekte tutvustavaid slaide ja endisaegseid metsatöid näitavat pildiprogrammi. Esitletakse ka RMK pärandkultuuri trükiste sarjas välja antud raamatut „Pärandkultuur metsas. Oandu.“

Lisaks eelmiste põlvkondade elu ja töö jälgedele tutvustatakse looduskeskuses ka tänapäevaseid igaüheõiguse võimalusi riigimetsas. Infot saab lähedalasuvate loodusobjektide kohta riigimetsas (liikumisrajad, lõkkekohad, telkimisalad, metsamajad ja metsaonnid) ning lisa võib küsida ka matka- ja loodusõppe võimaluste kohta.

Looduskeskuse kõrvalhoonetes on huvilistele näitusi välja pandud ja pärandkultuuri tutvustavaid programme läbi viidud juba alates 2007. aasta algusest. Näiteks käbitares saab hetkel tutvuda sellega, kuidas vanasti metsapuude seemet varuti ja proovida tööd lüdimis- ja tuulamismasinaga. Looduskeskuse küünis on avatud näitus „Puud ja inimesed”, kus saab uurida meie tähtsamate metsapuude kasutusviise läbi aegade, panna küttepuud kütteväärtuse järgi järjekorda, saagida ja puuriita mõõta jne. Küünis on välja pandud ka metsamehe sõiduvahendeid läbi aegade.

Oandu looduskeskus asub endises Sagadi metskonna hoones, mis on ehitatud 1860. aastal. Viimase kolme aasta jooksul on hoone täielikult renoveeritud, tööd läksid maksma 5,5 miljonit krooni. Projekteerija oli arhitekt Urmas Arike ja töid teostas OTO Ehitus.

RMK alustas pärandkultuuri objektide kaardistamisega Nõva puhkealal 2004. aastal. Järgnevatel aastal laienes tegevus Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti "Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine" raames Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaale ning valmis pärandkultuuri tutvustav trükis "Väike pärandkultuuri käsiraamat". Inventuur teostati maaomandist sõltumatult ning kaardistatud objektidega saab tutvuda Maa-ameti kodulehel http://xgis.maaamet.ee. Riigimetsamaal leiduvat pärandkultuuri ning metsanduse ajalugu tutvustatakse RMK looduskeskuste ekspositsioonides, loodusharidusprogrammides ja üritustel.

RMK on riigimetsa rajanud 720 km liikumisradasid, 42 telkimisala ja 499 lõkke tegemise kohta. Peatuda saab 24 metsamajas või metsaonnis. RMK pakub loodushariduslikku tegevust 11 looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis. Alates 1. juulist 2008 kuulub RMK alla ka Elistvere loomapark. 2007. aastal külastati riigimetsa looduspuhkuse eesmärgil 820 000 korral.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab ligi 40% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juhataja
Telefon 509 9397
RMK Oandu looduskeskus on avatud tööpäeviti kl 11-16
Täpsemalt looduskeskuse kohta: /pages.php3/01031616