RMK-st koondatavatest raamatupidajatest on töö leidnud 12 inimest 25.01

Tänaseks on töökoha leidnud 12 RMK-st koondatavat raamatupidajat. Aktiivselt osalevad erinevatel konkurssidel 16, pensionile läheb kolm ja töövõimetuspensionil on üks raamatupidaja. Ülejäänud kas puhkavad ning hakkavad töökohta otsima hiljem või ootavad sobivat tööpakkumist kodukandis.

RMK informeeris vabanevatest raamatupidajatest tööandjaid üle Eesti, mille tulemusena on tänaseks RMK-sse saabunud tööpakkumisi enam kui 30-le raamatupidajatele.

Valdav osa tööandjatest soovis teate avaldamist RMK siseveebis, ülejäänud otseteatamist kas lähikonnas elavatele või mõne konkreetse maakonna inimestele. Mõned näited Tallinnast väljapool vakantsetest kohtadest: Tallinna Kaubamaja avab Selveri kauplused Kohtla-Järvel ja Narvas ning otsib raamatupidajaid, Lääne-Virumaa suur puittoodete valmistaja AS IMPREST otsib vanemraamatupidajat, PRIA HRPB otsib Tartusse nelja raamatupidajat.

„On selliseid väikefirmade omanikke, kes küsivad näiteks, et kas Antslas on RMK-l vabanevat raamatupidajat,“ kinnitas nõudlust raamatupidajate järgi ka väiksemates kohtades RMK finantsdirektor Jaanus Laas.

RMK alustas oma struktuuri ümberkujundamist efektiivsemaks raamatupidamisest ning koondab alates 31. jaanuarist 38 kõrge kvalifikatsiooni ja pikaajalise staažiga raamatupidajat.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
tel. 676 7572, gsm 508 8744
jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee