Riigimetsast saab ka iseseisvalt jõulukuuske leida 17.12

Seoses Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt korraldatavate kuuseretkede populaarsusega on RMK otsustanud võtta kasutusele täiendava võimaluse ja lubada huvilistel ka iseseisvalt jõulukuuske riigimetsa otsima minna.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on jõulude eel metsa minek ning sealt sobiva kuuse valimine omaette rõõmuks, mis muudab pühad ka sellevõrra erilisemaks sündmuseks. „Kuuseretkedega soovime ellu äratada ammust perekeskset traditsiooni ühiselt metsast jõulukuusk leida,“ rääkis Rammo. „Aga kuivõrd meie programmid on eriti suurlinnade ümbruses väga populaarsed ja eeldatavalt kõiki huvilisi me kahjuks ei saa vastu võtta, siis otsustasime pakkuda ka iseseisvalt kuuseotsimise võimalust,“ lisas Marge Rammo.

Enne iseseisvat metsa minekut tuleb jõulukuuse eest tasuda RMK kontole vastavalt hinnakirjale ja kindlasti veenduda, et tegemist on riigimetsaga. „Seda näitavad riigimetsa sildid teede ääres, aga parim võimalus on kontrollida metsaregistrist järele,“ selgitas RMK metsakasvatuse peaspetsialist Toomas Väät. Metsaregister asub aadressil http://register.metsad.ee/avalik.

Jõulukuuski tohib raiuda sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada; teede ja kraavide servadest, liinide alt. Metsanoorendikest ja kultuuridest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või neist loodetakse saada tulevikupuid, sealt on nende varumine keelatud. Samuti ei tohi kuuski raiuda kaitsealadelt, sest seal kehtivad erinevad piirangud. Valdavalt on kaitsealade piirid samuti looduses märkidega tähistatud, kuid parima ülevaate saab jällegi metsaregistrist, kus on näha ka erinevad looduskaitselised piirangud. Jõulukuuski tohib varuda riigimetsast metsaomaniku huve kahjustamata.

Kuni ühe meetrise kuusepuu hinnaks on 29.50 krooni, kuni kahemeetrise hind on 118 krooni ning kuni kolmemeetrise hind 236 krooni. Tasuda saab Riigimetsa Majandamise Keskuse kontole nr 10002021370008, selgitusse palume märkida jõulukuusk ja maakond, kuhu kuuske otsima suundutakse. „Metsa minnes tuleb maksekorraldus kindlasti kaasa võtta, tõendamaks kuuseraiumise seaduslikkust,“ ütles Toomas Väät. Sellist kuuse raiumise võimalust pakub RMK kuni aasta lõpuni.

Ühised kuuseretked loodusharidusliku programmiga alustavad homme, 17. detsembril ja kestavad kuni 23. detsembrini kaks korda päevas 19 kohas üle Eesti. Venekeelse juhendamisega kuuseretked toimuvad 29.-30. detsembril 4 kohas. Lisainfo ja registreerimine toimub www.rmk.ee/kuuseke. Kaasa tuleks võtta oma saag ning kohale tulla oma transpordiga. Riietuda kindlasti vastavalt ilmale ning varuda piisavalt aega, kuna kuuseretk kestab kokku ca 2 tundi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Toomas Väät
RMK metsakasvatuse peaspetsialist
Telefon 676 7520, 520 5734
e-post toomas.vaat@rmk.ee

Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee