RMK tunnustab leppe kaudu paremaid looduspuhkuse korraldajaid 15.10

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) soovib enne järgmist hooaega sõlmida looduspuhkuse korraldajatega lepingud, mille sisuks on ühistel põhimõtetel ja heal taval põhineva aktiivse looduspuhkuse korraldamine ja propageerimine. Esimese sellelaadse leppe sõlmis RMK suurte kogemustega loodusmatkade korraldajaga OÜ Matkajuht.

„Iga selline leping annab RMK-le kindluse, et metsas mistahes üritusi korraldades järgib partner meie hea tava reegleid ning annab need edasi ka igale riigimetsa külalisele,“ selgitas RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo. „Samas on leping RMK-ga nagu omamoodi sertifikaat, mille olemasolu järgi saavad inimesed endale professionaalse matka- või puhkusekorraldaja valida,“ näeb Rammo ettevõtja saadavat kasu just RMK poolses tunnustuses.

RMK roll on luua looduses liikumise võimalusi ning edendada metsa mitmekülgset kasutamist. „Me ei vahenda otseselt kellegi teenuseid, kuid saame soovitada säästlikke põhimõtteid järgivaid ettevõtjaid, kes aitavad tagada puhkemaastike säilimise,“ lisas Marge Rammo.

RMK puhkemajanduse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida järgides tagatakse RMK puhkealade säästlik majandamine. Nimetatud hea tava kohaselt püüeldakse metsapuhkuse korraldamisel keskkonda säästva ja prügivaba looduses liikumise poole, minimeeritakse saasteid vette ja õhku ning eelistatud on tegevused, mis toetavad lihasjõul looduses liikumist.

Koostööleppes on sätestatud, et Matkajuht OÜ võib tegutseda kaheksal RMK puhkealal ja korraldada nendel jalgsi-, süsta-, kanuu-, parve-, räätsa-, tõukeratta- ja tõukekelgumatku ning seiklusmänge.

RMK on riigimetsa rajanud 12 puhkeala, kus on 720 km liikumisradasid, 42 telkimisala ja 499 lõkke tegemise kohta. Peatuda saab 24 metsamajas või metsaonnis. RMK pakub loodushariduslikku tegevust 11 looduskeskuses ja Sagadi looduskoolis. Alates 1. juulist 2008 kuulub RMK alla ka Elistvere loomapark. 2007. aastal külastati riigimetsa looduspuhkuse eesmärgil 820 000 korral.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab ligi 40% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee/metsapuhkus

Levo Tohva
Matkajuht OÜ
Telefon 514 9822
e-post info@matkajuht.ee
www.matkajuht.ee

RMK puhkemajanduse hea tava RMK veebis: /pages.php3/0101020501