Metsandusnõukogu arutas ümberkorraldusi Riigimetsa Majandamise Keskuses 24.03

13. märtsil Keskkonnaministeeriumis toimunud koosolekul kinnitas kümne organisatsiooni esindajatest koosnev metsandusnõukogu, et ümberkorraldused Riigimetsa Majandamise Keskuses (RMK) on vajalikud ja põhjendatud.

„Mõistmine, et on tekkinud vajadus muudatuste järele süvenes eelmisel aastal, kui Riigikontroll osutas tõsistele vajakajäämistele RMK töös,“ ütles Keskkonnaministeeriumi abiminister Rita Annus. "Metsandusnõukogu oli seisukohal, et kogu riigi metsandus vajab kompleksseid lahendusi. Seega tuleb tugevdada ka teisi riigi metsandusadministratsiooni osasid lisaks RMK-le.”

Mitmed metsandusnõukogu liikmed leidsid, et ainukeseks tõsiseks puuduseks RMK-s läbiviidavate muudatuste juures on see, et need on mitu aastat hiljaks jäänud. Metsandusnõukogu liikmed pidasid oluliseks jälgida RMK-s elluviidavate muudatuste tulemusi.

Metsandusnõukogu on moodustatud keskkonnaministri eelmise aasta 26. novembri käskkirjaga nr 1319 metsanduse arengukava elluviimise toetamiseks ning erinevate huvigruppide kaasamiseks metsanduse strateegiliste probleemide lahendamise tarvis.
Metsandusnõukogus on esindatud Eesti Maaülikooli, Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse, Eesti Erametsaliidu, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsatööstuse Liidu, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Riikliku Looduskaitsekeskuse, Erametsakeskuse, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaministeeriumi esindajad. Metsandusnõukogu juhib Keskkonnaministeeriumi abiminister Rita Annus.

Koosoleku protokolliga saab tutvuda SIIN

Lisainfo:

Marku Lamp
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja
626 2920

Taust:
RMK on 1999. aastal Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille ülesanne on riigimetsa majandamine ning mitmekülgseks kasutamiseks võimaluste loomine. Võrreldes RMK moodustamisele eelnenud ajaga, on ülaltoodud ülesannete täitmisel saavutatud märgatav edasiminek. Riigimetsa majandamiseks on välja kujundatud ühtne ja terviklik organisatsioon.