Valitsus kinnitas 2008.a riigimetsast raiuda lubatud puidu kogused 14.02

Valitsus kinnitas 14.02.2008 riigimetsa majandajatele käesoleval aastal riigimetsast raiuda lubatud puidu koguseks 2,63 miljonit kuupmeetrit ja lageraielankide maksimaalseks pindalaks 8360,7 hektarit.

Eelmisel aastal oli raiemahuks 2,57 miljonit kuupmeetrit ja lageraielankide maksimaalseks pindalaks 7183,2 hektarit.