Selgusid RMK puiduveoteenuse riigihanke võitjad 11.11

Juunikuus Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) poolt välja kuulutatud 38 puiduveoteenuse tellimise hankele laekus 517 pakkumust 58 erinevalt pakkujalt, kellest edukaks tunnistati 30 pakkujat.

„Tänaseks on kõigi edukaks tunnistatud pakkujatega lepingud sõlmitud,“ ütles RMK metsamajanduse peaspetsialist Rainer Laigu. Edukuse hindamisel oli kriteeriumiks madalaim hind. Järgnevaks 5 aastaks tellitava puiduveo edukate pakkumuste kogumaksumus oli kokku ca 1,74 miljardit krooni, mis on 160 miljonit krooni vähem kui algselt planeeriti.

Puiduveoteenuse tasustamise aluseks on metsaveoautoga läbitud vahemaa. „Lepingutes on sätestatud ka hinna muutmise metoodika, mis arvestab muuhulgas kütusehinna muutustega ja selle jätkuval langemisel võib ka kogumaksumus väiksemaks jääda,“ lisas Rainer Laigu.

Kõik RMK-le teenust osutavad metsaveoautod peavad olema varustatud globaalse positsioneerimise riist- ja tarkvaraga, mis tagab metsaveoauto asukohaseire. Nii näeb RMK töötaja igal ajahetkel, kus metsaveo auto on ja saab ka kontrollida, kus see on eelnevalt sõitnud.

„RMK klientidel on meiega edaspidi lihtsam suhelda, sest kõik RMK-le teenust pakkuvad metsaveoautod saavad olema varustatud arvutiga, mis võimaldab reaalajas edastada koorma mõõtmis- ja lähtekohaandmeid,“ selgitas Rainer Laigu. Samuti peab metsaveoautodel olema navigeerimisvahend, mille abil on autojuht võimeline laoplatsi koordinaatide alusel ise üles leidma.

2008. aastal plaanib RMK müüa 2,4 miljonit kuupmeetrit puitu, 2009. aastal on see number 2,5 miljonit kuupmeetrit. Riigimetsast toimetatakse kliendini aastas ligikaudu 100 000 koormat metsamaterjali.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Rainer Laigu
RMK metsamajanduse spetsialist
Telefon 510 1411
e-post rainer.laigu@rmk.ee
www.rmk.ee