Eesti Maaülikooli RMK Heino Tederi nimelised stipendiumid said Priit Põllumäe ja Mats Varik 07.10

Metsandushariduse toetamiseks on RMK asutanud Heino Tederi nimelise stipendiumi, esimesed stipendiumid määrati Eesti Maaülikooli magistriõppe üliõpilastele Priit Põllumäele ja Mats Varikule.

„Stipendiumid on ette nähtud magistriõppe soodustamiseks, sest magistriõppesse pürgijate arv pole viimasel ajal väga suur ja tahame kaasa aidata kõrge kvalifikatsiooniga metsandusspetsialistide ettevalmistamisele,“ ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg. „RMK annab kaks 50 000 kroonist stipendiumit välja legendaarse metsanduskorüfee Heino Tederi mälestuse jäädvustamiseks, kes seisis alati metsandusliku kõrghariduse hea käekäigu eest ja kes oli diplomitööde kaitsmise komisjoni esimees,“ lisas Timberg.

Stipendiumid antakse välja üheks aastaks ja need kantakse üliõpilastele üle 5000-krooniste osamaksetena. Kokku laekus stipendiumikonkursile 15 taotlust. Stipendiumite määramisel võeti aluseks Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituudi poolt esitatud pingerida. Stipendiumikomisjoni kuuluvad RMK juhatuse liige Tiit Timberg, Metsandus- ja maaehitusinstituudi direktor Paavo Kaimre ning SA Joosep Tootsi Fondi esindaja Priit Pajuste.

RMK on asutanud teisegi stipendiumi. Luua Metsanduskooliga sõlmiti tänavu 23. augustil leping, mille kohaselt RMK eraldab igal aastal 30 000 krooni Luua Metsanduskooli stipendiumifondi. Stipendium sai Toomas Ehrpaisi nimeline ja seda makstakse igal aastal ühele Luua Metsanduskooli päevase õppevormi õpilasele.

Stipendiumi taotlejaid oli viis ja komisjoni otsuse alusel valiti käesoleva õppeaasta stipendiaadiks metsamajanduse IV kursuse õpilane Rivo Fomotškin. Hea õpiedukuse kõrval on Rivo jõudnud osaleda nii kutsevõistlustel kui ka esindanud kooli mitmel spordivõistlusel.

RMK ja Luua Metsanduskooli koostööleppe eesmärk on metsandusega seotud erialade populariseerimine, metsanduse erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni tõstmine ning soov aidata kaasa RMK-le kvalifitseeritud tööjõu tagamisele.

Lisainfo:
Ülle Pällo
RMK personalijuht
Telefon 676 7536, 513 9646
e-post ulle.pallo@rmk.ee