Riigikogu komisjonid tutvusid RMK pilootprojekti tulemustega 07.05

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhatus tutvustas eile, 6. mail Riigikogu keskkonnakomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmetele aasta alguses läbi viidud pilootprojekti tulemusi.

„RMK on hinnanud tänast olukorda Eesti riigile kuuluva metsa majandamisel, ning otsustanud sisse viia rea töökorralduslikke muudatusi,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Pilootprojekt kinnitas uue töökorraldusega saavutatavat kokkuhoidu metsamajanduslike tööde juhtimises – piirkonnas esimeseks kvartaliks kavandatud tööd tehti ära neli korda väiksema tööjuhtide arvuga kui varem.“

"Kuidas metsa raiuda nii, et pilpad endiselt lendavad, aga asjaosalisi on vähem, sellest oli võimalik saada hea ülevaade. Need, kes RMK ümberkorraldusi on toetanud varem, teevad seda ka edasi ja skeptikud pole samuti oma seisukohtadest taganenud,“ kommenteeris arutelu keskkonnakomisjoni esimees Marko Pomerants.

Selle aasta 1. juulist uuele struktuurile üleminevas RMKs hakkavad Eesti riigimetsa majandajale pandud ülesandeid täitma kolm üksust: metsa haldamise, metsa majandamise ja puidu turustamise üksus. Uue struktuuri toimimahakkamisele eelnes aasta algusest aprillini väldanud pilootprojekt, mille käigus testiti kavandatavat töökorraldust seitsme metskonna territooriumil Kirde-Eestis.

Muudatuste eesmärgiks on pakkuda elanikkonnale senisest mitmekesisemaid metsa kasutamise võimalusi; kindlustada riigimetsa majandamise jälgitavus ja läbipaistvus ning saavutada metsatööde korraldamisel suurem kokkuhoid.

Eesootavad muudatused suurendavad riigimetsa arvestuse pidamise ja pikaajalise kavandamise eest vastutavate inimeste arvu; senisest enam tähelepanu pööratakse metsa kasvatamisele ja hooldamisele, vähem raiete korraldamisele. Ka suurenevad metsapuhkuse veetmise võimalused riigimetsas. Selle valdkonna töötajate arv kasvab uue struktuuriga 18 inimese võrra (hetkel 35 töötajat), juurde luuakse 12 loodusvahi ametikohta, tööd saavad 5 uut looduskeskuse juhatajat.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 40% Eesti metsadest.


Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
676 7299, 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee