RMK teeb metsakaitselisi töid üraski tõrjumiseks 03.06

Riigimetsa Majandamise Keskus alustas eelmise nädala lõpust kuuse-kooreüraski püünispuude väljaveoga ning kahjustatud kuusikutes raietega üraski tõrjumiseks enne teist lendlusperioodi.

Käesoleval aastal algas keskkonnaagentuuri mõõteandmetel kuuse-kooreüraski esimene lendlus aprilli kolmandal dekaadil. Keskkonnaagentuur andis kõigile metsaomanikele soovituse üraski poolt asustatud püünispuud vedada metsast välja saeveskitesse töötlemiseks mõne nädala kuni ühe kuu jooksul pärast haudme rajamist. Sobivaim aeg selleks sõltub piirkonna ilmastikust, reeglina meie oludes mai lõpupoole või juuni esimesel poolel, kuid kindlasti enne jaanipäeva.

Üraskikahjustus

Vaid sel juhul ei jõua üraski esimese põlvkonna valmikud veel kooruda ja sobivate tingimuste korral järgmise haudme ehk teise põlvkonna rajamiseks uusi puid asustada. Mardikate lahkumist koore alt mõjutab oluliselt ilmastik – jahedate ja vihmaste ilmade korral jäävad mardikad koore alla kauemaks kui soojade ja kuivadega.

RMK alustas püünispuude kokku- ja väljaveoga 29. mail. Ühtlasi alustati raietöödega metsakahjustuste likvideerimiseks ja edasise leviku piiramiseks, nagu on seda tehtud ka eelnevatel aastatel.

Keskkonnaametiga kooskõlastatud metsakaitselised tööd on valdavalt seotud kuuse-kooreüraski kahjustustega kuusikutes kagu- ja edela regioonides, aga toimub ka Saaremaal männi kahjuri, nõmme-võrgendivaablase kollete ja leviku piiramine.

RMK juhatuse liige Erko Soolmann ütles, et metsakaitselised tööd on planeeritud teha kuni kahe nädala jooksul. "Eelmiste aastate analüüs on näidanud, et just sel perioodil täpselt sihitud raied kahjustustega kuusikutes on aidanud üraski edasist levikut tõhusalt tõkestada. Vaid ca 10%-il eraldistel levis ürask juuni alguses tehtud raiete tulemusena edasi."

Tavapäraste raietöödega ei alusta RMK enne pesitsusrahu lõppu ehk mitte enne juulikuu algust.