RMK-s on sel aastal praktikal üle 60 tudengi  05.07

Valdav osa RMK-s oma teadmisi ja oskusi täiendavatest praktikantidest õpib Luua Metsanduskoolis või Eesti Maaülikoolis, aga meie juures on praktilisi oskusi omandamas ka Tartu Ülikooli tudengeid kui ka ka piiri tagant Amsterdami Ülikoolist.  

Eile oli osa neist koos meie Tallinna kontoris, kus tudengid said võimaluse saada tuttavaks omavahel kui ka tutvuda teiste kolleegidega RMK-st.

Kohalviibijaid tervitas meie juhatuse esimees Mikk Marran, kes tutvustas põhjalikult, missugune on RMK ja miks ning kuidas oma tööd teeme. Lisaks rääkis meie missioonist, visioonist ja väärtustest. Juttu tuli ka uuest arengukavast sh RMK arengusuundadest ja arendusvaldkondadest.  

„Tudengid on oodatud praktikale RMK-sse! Siin teie seas istub ehk meie tulevane kolleeg või isegi tulevane RMK juhatuse esimees!” ütles Mikk. Ta julgustas tudengeid praktika jooksul lisaks erialateadmistele uurima võimalikult palju ka RMK teiste üksuste tegemiste kohta.   

Meie praktikandid on järgmise põlvkonna metsamehed ja RMK-s saadud teadmisi ning oskusi saavad nad kasutada edaspidi nii meie juures kui ka saame panustada läbi selle kogu valdkonna arengusse.   

Kommunikatsiooni- ja turundusjuht Triin Küttim tegi ülevaate, milliseid kommunikatsiooni- ja turundustegevusi RMK teeb, missuguseid kanaleid kasutame ja väljaandeid välja anname. Triin selgitas ka kui oluline on meile viia iga Eesti inimeseni RMK kohta info, teadmisi riigimetsast, matkaradade jt meie tegevustest. Ta kutsus kuulajaid üles jälglima meie kanaleid ja hoidma end kursis RMK tegemistega. 

„Praktiline töökogemus annab otsesed oskused valitud eriala põnevate tegemiste kohta. Valdavalt on meil praktikante metsanduse valdkonnast, aga tänavu on ka näiteks IT-tudengid Tartu ja Amsterdami Ülikoolist” lisas meie personalijuht Signe Vaks-Saareoja. “RMK on mitmekülgne organisatsioon ja meil on lisaks põhitegevusele veel huvitavaid valdkondi praktikaks“. Signe tutvustas praktikantidele organisatsiooni läbi personalijuhi silmade rääkides meie töötajaskonnast, töökorraldusest, kontoritest kui ka hüvedest töötajatele. Samuti rääkis ta organisatsioonikultuurist ja selle kujundamisest. Eraldi tähelepanu said RMK väärtused, mida mõtestati enda jaoks läbi grupiarutelu.  

Sel aastal läbitakse RMK-s nii lühiajalisi vaatluspraktikaid, mille eesmärk on tutvuda valdkonna ja/või konkreetse ametikohaga, kui ka kuni neli kuud kestvaid praktikaid, mille eesmärk on saada praktilisi kogemusi praktiseeritavas valdkonnas töötades. Praktikante võib leida peaaegu igast maakonnast ning suurt väärtust loob praktikantidele, et RMK poolsed juhendajad on alati oma valdkonna professionaalid, kel paljudel on ka varasem kogemus praktikate läbi viimisest.  

Kõige rohkem praktikante on Eesti Maaülikoolist - kokku 36 üliõpilast. Metsanduse valdkonnas järelkasvu tagamiseks teeb RMK Eesti Maaülikooliga tihedat koostööd pakkudes tudengitele nii praktikavõimalusi kui ka alates 2023/2024 aastast loeme ülikoolis vabaainet “Riigimetsandus Eestis”.