RMK kandis riigikassasse 88,7 miljonit eurot  20.03

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu kinnitas 20. märtsi istungil RMK 2023. aasta majandusaasta aruande. RMK möödunud aasta käive oli 306,4 miljonit ja ärikasum 128 miljonit eurot.

Kasumieraldisena kandis RMK riigikassasse kokku 88,7 miljonit eurot, millest 75 miljonit olid dividendid ja 13,7 miljonit dividendidelt arvestatud tulumaks.

Suurima osa riigi tulundusasutuse mullusest käibest moodustas puidu müük – kokku 303,5 miljonit eurot. RMK müüs aasta jooksul 3,9 miljonit kuupmeetrit puitu. Müüdud ümarpuidu keskmine kuupmeetri hind oli 79,2 eurot, jäädes varasema aasta hinnatasemele alla 3,6 euroga. Puidu keskmine ühikuhind oli seejuures aasta esimesel poolel viiendiku võrra kõrgem kui teisel poolel.

RMK nõukogu esimehe Kadri Landi sõnul oli puiduturg eelmisel aastal küll heitlik, kuid kokkuvõttes soosis kõrge hinnatase aastatulemust. „Tänan kõiki RMK inimesi, kes tegelevad igapäevaselt meie tähtsaima loodusvara hoidmise, mõistliku majandamisega ning erinevate loodushüvede pakkumisega Eestimaa inimestele,“ märkis Land.

Lisaks dividendimaksele riigikassasse investeeris RMK puidu müügist teenitud rahast üle 60 miljoni riigimetsade uuendamisse ja hooldustöödesse, avalikus kasutuses olevatesse metsateedesse, looduskaitsetöödesse, metsakülastuste korraldusse ja loodusharidusse. RMK on juba aastaid Eesti suurim looduskaitsetööde tegija.

RMK-l puuduvad laenud, samuti ei ole RMK-l täiendavaid riskitegureid, mis sõltuks valuutakursside, börsihindade või intressimäärade muutusest.

Kinnitatud majandusaasta aruande ja 2023. aasta kasumieelarvega saab tutvuda RMK kodulehel.