Riigimetsas algab 15. aprillil pesitsusrahu 10.04

Riigimetsa Majandamise Keskus peatab aprilli keskpaigast raietööd, et mitte häirida linde tundlikul pesitsusperioodil ning hoiduda samas ka metsamuldasid kahjustamast.

Pesitsusrahu algab esmaspäeval, 15. aprillil ja kestab kaks ja pool kuud. Sel ajal tavapäraseid raietöid ei tehta, vaid keskendutakse metsaistutamisele. Igal aastal istutatakse riigimetsa üle 20 miljoni uue puu.

Musträhn. RMK loodusfotokonkurss Vereta Jaht. Autor Andres Killing

„RMK hoiab jätkuvalt seda joont, et metsalinnustiku kõige aktiivsemal pesitusajal me tavapäraseid raietöid ei tee. Pinnase tahenedes tegeleme edasi metsamaterjali kokkuveoga. Samuti teeme hädavajalikke töid metsakahjustuste likvideerimiseks ja edasise leviku piiramiseks,“ lausus RMK juhatuse liige Erko Soolmann.

Ka RMK-lt tellitud, riikliku tähtsusega projektide raadamistööd tehakse reeglina enne 15. aprilli ära.

„Pesitsusrahust on riigimetsas kinni peetud juba enam kui kakskümmend aastat. Juba kolmandat aastat peame raietöödega pausi varasemast kaks nädalat kauem – 30. juunini. RMK on selles osas eeskujuks ka paljudele erametsaomanikele,“ lisas Soolmann.

Raierahu ajal ei tehta ka suuremahulisi looduskaitsetöid, nt elupaikade taastamisi või taristu ehitust.

RMK metsamajanduse valdkonnale tähendab pesitsusrahu ühtlasi vabanevat ajaressurssi aasta teise poole tööplaanide täpsustamiseks ning arengukavas võetud elurikkust toetavate tegevuste planeerimiseks.

Samuti jätkab RMK metsade ökoloogilise seisundi hindamiseks vajalike näitajate kogumisega. Kui ökoloogilist seisundit kirjeldavad indikaatorid on teada, saab hakata neid integreerima metsade majandamise planeerimissüsteemi.