Riigimetsa tänavusest istutustööst on pool tehtud  17.05

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) kevadine puude istutusperiood on kulgenud soovitud tempos ning metsauuendamise tänavusest mahust on pool tehtud.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul pannakse tänavu 9300 hektaril mulda 21 miljonit uut puud, neist kevadel 19,6 miljonit. Töödega on seotud ligi 1500 inimest üle Eesti ning tänaseks on istutatud ligi 10 miljonit puud.

„Istutustöö on niigi füüsiliselt raske, mistõttu saabunud soojad ilmad nõuavad veelgi suuremat pingutust nii istutamisel kui ka erilist tähelepanu taimede hoiustamisel. Mulda jõudvate noorte puude vaates oleks nende kasvutingimustele kindlasti soodsam see, kui lähiajal tuleks juurde sademeid,“ kommenteeris Väät.

Avalikkuse jaoks kulmineerub tänavune istutusperiood reedel ja laupäeval toimuva RMK metsaistutuspäevaga. Metsakasvatustööd tutvustava avatud uste päeval on tänavu rekordarv osalejaid. Harju-, Järva- ja Tartumaal avaneb ligi 1500 huvilisel võimalus ise käed külge panna ja metsa uuendamisele panus anda.


Riigimetsa jõudvad taimed on kõik pärit RMK enda kaheksast taimlatest. Taimed omakorda on kasvatatud kõige kvaliteetsemast seemnest, mis on kogutud parimate omadustega puudelt. RMK hoida on Eesti riiklik seemnevaru ning lõviosas uuendatakse Eestis metsa RMK varutud ja sertifitseeritud seemnest kasvatatud puudega.

Aasta-aastalt on RMK tõstnud konteinertaimede ehk nn potitaimede osakaalu, mis nüüd küündib juba ligi 60%-ni. Konteinertaimede eelis avajuursete ees seisneb lisaks lihtsamale istutamisele selles, et need hoiavad nii istutuse eel kui ka järgselt paremini niiskust, olles seega põuale vastupidavamad.

Istutatakse alati kasvukohale enim sobivat puuliiki, kuid alati lisab loodus midagi ka omalt poolt ning hilisemate hooldustööde käigus kujundatakse enamasti välja segamets.

Segametsade senisest suurem osakaal on üks RMK arengukavast lähtuvatest ning elurikkust toetavatest tegevuseesmärkidest. Suur okaspuude osakaal istutamisel täidab jällegi kliimaeesmärke, sest okaspuudest saab suuremal määral kestvustooteid, mis süsinikku kauem n-ö lukus hoiavad.

RMK investeerib metsakasvatusse sel aastal 25 miljonit eurot, millest 13,3 miljonit kulub maapinna ettevalmistuseks, taimedele, istutustöödeks. 11 miljonit kulub metsauuenduse ja noore metsa hooldamisele ning valgustusraiele ning üks miljon kulub metsakaitsetöödeks, peamiselt taimede pritsimisele ulukikahjustuste vältimiseks.