Koolmajärve metsa tänavuaastased plaanid 06.06

RMK tutvustas 5. juunil Põlvamaal Koolmajärve kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde plaanis olevaid metsatöid.

Tööde plaani Koolmajärve metsade majandamiseks koostas RMK koos kohaliku kogukonnaga eelmisel aastal, siis lepiti ka kokku, et enne iga tööde algust kohtutakse kohalikega ja räägitakse veelkord täpselt läbi, mis tööd ees ootamas on. Tänavu on Koolmajärve metsas plaanis teha harvendusraiet – raiuda keskealisi metsi hõredamaks, et anda allesjäävatele puudele rohkem valgust ja kasvuruumi. Kuna sealkandis on lumi talvel puid murdnud, on tarvis teha ka sanitaarraiet – eemaldada viga saanud puud, terved puud jäävad kasvama.

Kagu regiooni kaasamisspetsialist Risto Sepp tutvustab, mis tänavu plaanis teha on.

Kohalik kogukond on tundnud muret Kuulma järve tee kasutamise pärast, sest veokid sõidavad majade lähedalt mööda. See on saamas lahendust, sest RMK korrastab tee ja ehitab metsaveoautodele ümberkeeramise koha, et autod sõidaks majade lähedal vähem.

Tööde plaani tutvustusele tulnud inimesed olid RMK plaanidega päri. Koolmajärve metsatööde plaani saab lugeda siin. 

Raietöödega teeb RMK algust eeldatavasti augustikuus, kui metsaalune pinnas on kuiv ja tugev.