Igale õpetajale vääriline palk! – RMK alustab riigigümnaasiumidega pilootprojekti 01.04

Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees Mikk Marran ja Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor Alo Savi allkirjastasid 1. aprillil koostöömemorandumi, millega saab esialgu alguse RMK ja pealinna riigigümnaasiumide vaheline koostöö tagamaks päriselt igale õpetajale vääriline palk.

„Õpetajaameti väärtustamine ning selle olulise komponendina ka õpetajate palk on ühiskondlikult jätkuvalt väga aktuaalne. Selleks, et Eesti oleviku ja tuleviku seisukohalt üliolulist ametit väärtustada, tuleb riiklikel institutsioonidel, sealhulgas riigile kuuluvatel ettevõtetel mõistagi õlg alla panna,“ rõhutas Mikk Marran koostöö olulisust.

„Õpetaja töö vääriline palk ei saa olla üksnes haridus- ja teadusministeeriumi prioriteet, vaid ikkagi ühiskondlikult ellu viidav jõupingutus. Palk ei saa jääda ainult lubadusteks. Peab olema reaalne, käegakatsutav tulem. Loodame, et täna alguse saanud koostööst saab edukas näide ja eeskuju tervele Eestile!“ tõi omalt poolt välja koolijuht Alo Savi.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran ja Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi direktor Alo Savi allkirjastasid 1. aprillil koostöömemorandumi. Foto: RMK

Esimese tegevusena pannakse kooli ja RMK vaheliste läbirääkimiste käigus paika, millistele kriteeriumitele peab vääriline palk ikkagi vastama. Järgmise sammuna valitakse üle Eesti asuvatelt RMK laoplatsidel virnast sobivad palgid välja. Esimesed väärilised palgid jõuavad Tõnsimäe riigigümnaasiumi õpetajateni juba mai lõpuks.