RMK teeb järgmise sammu kontorivõrgu kaasajastamiseks 13.11

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) otsib Paikuse ja Ussimäe amortiseerunud büroohoonetele arhitektuurikonkursiga uut lahendust, mis vastaks hea töökeskkonna vajadustele, tooks kokkuhoidu ülalpidamiskuludelt ning võimaldaks viis väiksemat kontorihoonet sulgeda.

RMK avas esimese uue kontseptsiooni järgi ehitatud kontorihoone kolm aastat tagasi Tartus. Kodumaisest puidust ehitatud ja matkaradade motiividest inspireeritud A-klassi energiatõhususega büroohoone tituleeriti juba siis Eesti puitarhitektuuri suunanäitajaks.

RMK Tartu kontor. Foto Tõnu Tunnel

Kui Tartu kontor on kagu regiooni keskuseks, siis järgmise loogilise sammuna soovib RMK lähiaastatel jõuda töökeskkonna kaasajastamise plaaniga ka kirde ja lääne regioonini.

RMK tugiteenuste juhi Agne Aija sõnul ootab ligi 700 töötajaga organisatsioon põnevusega arhitektidelt visiooni, kuidas muu hulgas parimal moel näidata puidu kui kliimasõbraliku ehitusmaterjali mitmekülgseid kasutusvõimalusi.

„Parema töökeskkonna loomise kõrval on meie soov visualiseerida RMK identiteeti ja väärtusi ehk olla eeskujuks kohaliku puidu väärindamisel. Eesmärk on puitu kasutada maksimaalselt nii hoone konstruktsioonides, fassaadis kui ka sisekujunduses,“ sõnas Aija.

Ussimäele ja Paikusele uue hoone tarbeks koostöös Eesti Arhitektide Liiduga välja kuulutatud arhitektuurikonkurss ei tähenda siiski automaatselt kontorite rajamist. Ehitamise otsus sõltub Aija sõnul projekteerimisest, prognoositavast maksumusest ja majanduskeskkonna arengutest.

Rõhk funktsionaalsusel ja säästlikkusel

Arhitektuurivõistluste tingimuste koheselt peavad mõlemad kavandatavad RMK büroohooned olema arhitektuurselt kõrgetasemelised ja esinduslikud, lõppkasutajale mugavad ja funktsionaalsed, energiasäästlikud ning rajatavad optimaalsete kuludega. Hoone põhiliseks konstruktsiooni- ja viimistlusmaterjaliks on valitud puit.

Nii oodatakse arhitektuurilahendusest visiooni, kuidas kombineerida omavahel formaalseid ja mitteformaalseid tööalasid ehk töölaudadega töökohti, puhkealasid, vaikse töötamise ruume, sotsiaalseid tsoone ja mobiilseid töökohti.

Arhitektuur saab seda protsessi toetada paindlike ja mitmekesiste lahendustega, pakkudes harilikult nimeliste töökohtade asemel laia valikut erineva atmosfääri, avatuse ja funktsiooniga keskkondi, mis hoiavad tööelu vaheldusrikka ja stimuleerivana.

RMK uued büroohooned peavad vastama liginullenergia piirväärtustele: energiatõhususe A-klass ehk madal energiakasutus, säästlik ja keskkonnasõbralik ehitus- ja viimistlusmaterjalide valik ning lihtne hooldamine. Arhitektuurse lahenduse loomise juures tuleb kindlasti arvestada ringmajanduse põhimõtteid – näiteks võimalus konstruktsioone või ehitusmaterjale taaskasutada.

Olemasolev kõrghaljastus hoonete ümber peab säilitama maksimaalselt ning uue haljastuse kavandamisel tuleb eelistada piirkonnale omaseid, kliimasse sobivaid taimi. Hoonete hoovidesse oodatakse istumis- ja tegevusvõimalusi, mida luuakse väikevormide ja linnamööbli abiga. Väliruumis on samuti oluline pidada silmas sadevete immutamist pinnases ehk vältida suuri kõva katendiga pinnaseid või laiaulatuslikke kivikatendiga tekitavaid kuumasaari.

1983. aastal ehitatud RMK Paikuse kontor vajab küttesüsteemi vahetamist ja täiendavat soojustamist ning lisaks ei vasta praegune kabinettidel põhinev lahendus ja hoone funktsionaalsus kaasaja nõuetele.

Rakvere vallas Ussimäe külas paiknev büroohoone on ehitatud 1967. aastal ning on veelgi kehvemas seisus: hoone tehnosüsteemid amortiseerunud, osades ruumides puudub ventilatsioon, valguse jaotus on ebaühtlane ning hoones on osaliselt külm.