RMK kommentaar raiemahu vähendamisele  27.02

RMK juhatuse esimehel Mikk Marranil on hea meel, et RMK-l on selgus riigimetsa järgmise viie aasta raiemahu osas.

„Saame sellest tulenevalt nüüd oma töid täpsemalt planeerida,“ lausus Marran. „Samuti saavad täpsemalt oma plaane seada meie koostööpartnerid, sealhulgas puidu ostjad.“

RMK algne ettepanek uuendusraieks oli 10 250 hektarit, mis lähtus metsade vanuselisest jaotusest, säästliku metsanduse nõuetest ning soovist tagada metsade majandamise jätkusuutlikkus.

„RMK kannab hoolt peaaegu poole Eesti metsamaa eest, kuid meie osakaal iga-aastasest Eesti raiemahust moodustab vaid ligikaudu kolmandiku,“ tõdes Marran.

RMK majandab riigi metsi lähtudes parimast praktikast ja standarditest, kandes hoolt metsade põlvest põlve säilimise eest. Riigimetsast on ligi kolmandik looduskaitse all ja seal metsi tavapärasel moel ei majandata.

Loe Keskkonnaministeeriumi uudist raiemahu vähendamise kohta siit.

Lisainfo:
Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
tel 5199 1549