RMK kommentaar Õngu rabas toimunu suhtes alustatud menetluse kohta 16.06

RMK juhatuse liikme, looduskaitse valdkonda juhtiva Kristjan Tõnissoni kommentaar Keskkonnaameti teatele:

“Loodusele tekitatud kahju Õngu rabas on tõsiasi. Looduskaitsetööde korraldaja ja tellijana palume kahetsusväärse juhtumi pärast vabandust. Teeme uurimist läbi viivate Keskkonnaameti ja prokuratuuriga igakülgset koostööd, et välja selgitada kõik asjaolud. Rikkumise toime pannud töövõtjaga, Tekamer OÜ-ga on RMK lepingu Hiiumaa tööobjekti osas lõpetanud.

Uurimisest sõltumata oleme RMK-s algatanud looduskaitsetööde kavandamise ja läbiviimise tööprotsesside riskide hindamise ja uuendamise, et vältida tulevikus sellise sündmuse kordumist.

Kohese meetmena rakendame RMK poolt looduskaitse tööobjektidel töötava tehnika GPS jälgimise koos liikumisteekondade ajalooga. Lisaks viime läbi täiendava instrueerimise, et tagada RMK looduskaitseosakonna töötajate tõhusam juhendamine ja kontroll, samuti töövõtjate parem teadlikkus kehtivatest nõuetest ja ajalistest piirangutest.”

Taustaks:

Kokku teeb RMK 2023. aastal looduskaitsetöid 4200 hektaril ja valmis saab neid aasta lõpuks ligi 3000 hektaril. Tänavu tehtavate looduskaitsetööde pindalast moodustavad tööd Õngu rabas kümnendiku.

Hiiumaa Tihu-Õngu tööobjekti pindala on seejuures 405 hektarit ning rikkumisi tuvastati 0,25 protsendil objekti pindalast.

Tihu-Õngu tööde maksumus on kokku 57 500 eurot, mis moodustab RMK 2023. aasta looduskaitsetööde kogueelarvest vähem kui ühe protsendi. RMK looduskaitse kogukulud on tänavu 6,7 miljonit eurot, sellele lisandub 0,5 miljonit eurot investeeringuid.

Lisainfo: 
Priit Luts
RMK meediasuhete juht
+372 5233014