Riigimetsas algab 15. aprillil pesitsusrahu 05.04

Riigimetsa Majandamise Keskus peatab aprilli keskpaigast kuni juuni lõpuni korralised raietööd, et mitte häirida linde ja loomi nende pesitsusajal.

Kümne päeva pärast algab riigimetsas igakevadine pesitsusrahu, mis kestab kaks ja pool kuud. Sel ajal on rõhk metsakasvatuslikel töödel, peamiselt istutamisel.

RMK metsamajanduse peaspetsialisti Olavi Andrese sõnul peab RMK igakevadist pesitsusrahu alates 2002. aastast ehk tänavu juba 21. korda. „RMK pesitsusrahu on ka sel aastal varasemast kaks nädalat kauem – kuni 30. juunini,“ selgitab Andres.

Leevike. Foto: Oleg Tsõmbarevich

Pesitsusrahu eesmärk on hoida linde ja loomi ajal, mil nad oma poegi üles kasvatavad, samuti soov vältida kevadise sulaga pehmeks muutunud metsapinnase kahjustamist. Pesitsusrahu ajal keskendub RMK peamiselt metsakasvatuslikele töödele, millest üheks olulisemaks on uue metsapõlve rajamine. Igal aastal istub RMK üle 20 miljoni uue puu.

Pesitsusrahu ajal tehakse hädavajalikke metsakaitselisi töid üraskikahjustuste likvideerimiseks, veetakse kokku metsamaterjali ja kuuse-kooreüraskite püüdmise eesmärgil langetatud püünispuid.

Lisainfo:
Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
tel 5199 1549