Populaarne Viru raba õpperada saab sügiseks uue parkla 30.07

Sügiseks valmib Eesti ühe külastatavamasse matkakohta, Lahemaa rahvuspargis asuva Viru raba õpperaja lähistele kauaoodatud uus parkla kuni 90 sõiduautole.

Parkla ehitustööd algasid Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tellimusel tänavu aprillis ja peaks lõpule jõudma septembrikuus. EL-i vahendite toel on projekti kogumaksumus ligi 366 000 eurot.

RMK külastuskorralduse juhi Marge Rammo sõnul on Viru raba õpperada viimastel aastatel loendurandmetele tuginedes külastanud keskmiselt üle 40 000 loodussõbra, kuid parkimisvõimalused pole nii suurele huvile vastavuses olnud.

"Seni on parkimiskohtade vähesuse tõttu paljud inimesed parkinud oma auto tee äärde metsaalusele, tekitades lisaks ka potentsiaalselt liiklusohtlikke olukordi. Uue parkla valmimine muudab külastuskeskkonna turvalisemaks ja paremini suunatavaks. Metsaalune on kindlasti tänulik uuele parklale," märkis Rammo.

Kui keerata Tallinna-Narva maanteelt Loksa teele, jääb tulevane parkla-ala paremale, bussipeatuse taha. Sealsamas läheduses on ka otsem tee rabasse – Viru raba matkatee ajaloolisesse alguskohta.

Parkla planeeriti koostöös transpordiametiga, sest see on osa Loksa-Liiapeksi ristmiku uuest lahendusest. Uus parkla tuleb ristmiku lähedusse riigile kuuluvale transpordimaale. Parkla ehitab Viaston Infra, projekteerijaks oli Eastconsult.

Viru raba õpperaja pikkus on ühest raba otsast teise on 3,5 km. Rada tutvustab Eestile tüüpilist kõrgsoo maastikku ja -taimestikku. Infotahvlite abil saab tutvuda nii rabataimede kui putukate ja teiste pisielukatega.

RMK puhke- ja kaitsealasid külastati 2022. aasta jooksul 2,96 miljonit korda.