Metsas liikumine on ja jääb tasuta 14.02

Ajakirjandusse jõudsid mõtted, mida presenteeritakse osana RMK arengukavast. RMK juhatuses esimees Mikk Marrani sõnul on väga
oluline tegelikud faktid selgeks teha.

„RMK hoolitseb rohkem kui 3300 kilomeetri loodusradade eest üle Eesti. Kinnitan, et neil liikumine on ja jääb tasuta,“ sõnas Marran.

„RMK on oodanud Metsanduse arengukava (MAK) valmimist juba aastaid, et ehitada valdkondliku arengukava peale üles asutuse arengukava. Täpselt nii nagu selliste dokumentide koostamine peaks toimuma. RMK-le oleks MAK väga oluline alusdokument, mitte vastupidi,“ lisas Marran.

Pea aasta tagasi märtsis sai juba eelmine RMK juhatuse koosseis nõukogult suunise RMK arengukava koostada. „Novembris RMK juhiks saades esitasin oma nägemuse, kuidas uus pikaajaline RMK arengukava koostada. Oleme asutuses arengukava protsessi käima pannud, et juhatuse poolt esitada uus arengukava nõukogule heaks kiitmiseks selle aasta oktoobris. Tegu on olnud pika protsessiga, ehk see ei tohiks olla kellelegi üllatuseks, et RMK on arengukava koostamas. Tegu ei ole viimaste nädalate arengutega,“ selgitas Marran. 

RMK arengukava on alles koostamise algusjärgus ja ühtegi arengusuunda ei ole RMK nõukogus kinnitatud. Veel vähem saab rääkida, et RMK-s on otsustatud hakata metsas liikumist maksustama või asuda puidukeemiaga tegelema. 

„Minu ülesanne on tagada organisatsiooni jätkusuutlik areng. Tõden, et oleme RMK juhatuses viinud läbi ajurünnaku olukorraks, kus puiduturu hindades või raiemahtudes peaksid toimuma suuremad muutused. Kuna RMK tulu tekib puidu müügist, mõjutavad müüdava puidu hulk ja hind vahetult RMK majandustulemusi ja seega võimalust täita omaniku seatud dividendiootust ja omaniku seatud muid ülesandeid. Oleme selle ajurünnaku esmastest tulemustest teavitanud ka RMK nõukogu. Andres Metsoja viidatud plaanid on üks väike osa ajurünnaku tulemustest, kus vaatasime RMK juhtkonnaga ka juba varem laualt läbi käinud ideid, sh näiteks ka inimestele võimaluse andmist oma lemmik matkaradade heakorra vabatahtlikuks toetamiseks. Ükski neist ideedest ei ole arengukava osa. Rõhutan veelkord: metsas liikumine on ja jääb tasuta. Kutsun kõiki üles seda suurepärast võimalust veelgi rohkem kasutama!,“ lisas Marran.