Looduskaitsekonverents “Vee ja soo päev” keskendub elupaikade parandamisele 28.11

Kolmapäeval, 29. novembril toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis looduskaitseteemaline konverents “Vee ja soo päev”. Üritus märgib uue looduskaitseprojekti algust, mille tegevused viib ellu RMK ja mida toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

RMK looduskaitseosakonna juht Kaupo Kohv selgitas, et projekt keskendub peamiselt kuivendusest mõjutatud soode ning paisudega katkestatud jõgede taastamisele. “Sellega täidame mitu eesmärki. Esiteks on märgalad kõige suuremad süsinikuvaru hoidvad ökosüsteemid maismaal ja soode taastamisega peatame sinna aastatuhandete jooksul talletatud süsiniku lendumise meie atmosfääri. Teiseks on märgalad olulised vett hoidvad ja puhastavad ökosüsteemid, millest sõltub ka meie jõgede veerohkus ja vee puhtus. Kolmandaks on soode taastamine ja vooluveekogude seisundi parandamine oluline nende ökosüsteemidega seotud ohustatud liikide jaoks,” selgitas Kohv.

Selja jõe Varangu paisukoht, mis muudeti kalasõbralikuks 2022. aastal. Autor: Nordpont OÜ

Vee ja soo päeva avasõnad ütlevad kliimaminister Kristen Michal ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht Jane Õispuu. Konverentsil räägivad soode taastamisega seotud väljakutsetest Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi kaasprofessor Ain Kull ja sama instituudi teadur Marko Kohv. 13 aasta pikkust soode taastamise kogemust jagavad RMK looduskaitseeksperdid Priit Voolaid, Triin Leetmaa ja Margus Pensa.

Lisaks saab videopildi vahendusel osa rännakust nii turbatootmisest mahajäänud jääksoosse kui ka juba taastuma hakanud maastikule.

Vooluveekogude teemaplokis selgitavad Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi professor Tuul Sepp ja nooremteadur Jürgen Karvak, miks on oluline jõgede ja ojade taastamisega tegeleda. RMK on viimasel kolmel aastal eemaldanud Eesti jõgedelt 11 paisu, mis takistasid kalade kudemisrännet. Kuidas mõjutavad paisud veekogu seisundit ning kalastikku, räägivad ja näitavad põnevas videoettekandes RMK vee-elustiku ekspert Sander Sandberg ning RMK Põlula Kalakasvatuse juht Kunnar Klaas.

Konverentsi ametliku osa lõpetab tunnine arutelupaneel „Looduse taastamise võimalused ja piirid”, kus Erik Moora juhtimisel vahetavad mõtteid Kliimaministeeriumi nõunik, bioloog ja looduskaitseteadlane professor Aveliina Helm, Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm, RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson ja Lääne-Harju vallavolikogu juht Külli Tammur.

“Vee ja soo päev” märgib projekti “Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine” algust. Projektist toetatakse looduslike soode ja märgade metsade taastamist ning vooluveekogude taastamist. Projekt kestab aastani 2029 ja investeeringute maht on kokku ligi 14 miljonit eurot, millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ning 15% tuleb RMK vahenditest.

JÄLGI KONVERENTSI REAALAJAS www.rmk.ee/vee-ja-soo-paev