Kangru liiklussõlme ehitamiseks algasid raadamistööd 19.09

Septembri alguses algasid Kiili ja Saku valla piiril asuvas riigimetsas Kangru liiklussõlme ja Rail Balticu raudteetrassi ehitamiseks vajalikud raadamistööd.

Rail Balticu raudtee ja Kangru liiklussõlme jaoks rajatavate teede tarvis raadatakse Kangru küla lähistel kahel pool Viljandi maanteed ligikaudu 30 hektarit metsa. RMK teeb töid Rail Baltic Estonia tellimusel.
Plaani järgi saavad raadamistööd valmis oktoobri lõpuks. RMK palub raadamistööde ajal alal liikumist vältida.
Rajatav uus ja turvaline eritasandiline liiklussõlm hakkab ületama tulevast Rail Balticu raudtee trassi.

Kangru liiklussõlme ehitamise käigus lahendatakse Viljandi maantee, Kurna-Tuhala riigitee ja Rail Balticu raudtee omavahelised lõikumised. Tööde käigus rajatakse kergliiklustee, mis viib Kangru külast Raku järveni. Praegune Viljandi maantee ja Kurna-Tuhala ristumine muudetakse mitmetasandiliseks, mis tagab suurema liiklusohutuse.
Lisaks ehitatakse Viljandi maantee 2,5 kilomeetri ulatuses neljarealiseks – uus neljarealine lõik saab võrreldes praegusega asuma 300–400 meetrit lääne pool.

Tööde käigus ehitatakse 5 raudbetoonist rajatist – 4 viadukti ja 1 kergliiklustunnel. Kolm viadukti nendest ületavad Rail Balticu raudteetrassi ning üks ületab tulevast neljarealist Viljandi maanteed.
Üks Rail Balticu trassi ületavatest viaduktidest on mõeldud kergliiklejatele. Kergliiklustunnel rajatakse Viljandi maantee alla tagamaks kergliiklejatele ohutud liiklemisvõimalused.

Ehitustööde tellijaks on Transpordiamet.