Ukraina lapsed tutvusid Eesti loodusega ja käisid esimest korda metsas marjul  23.09

Sõja eest pagedes on Eestisse jõudnud rohkem kui 25 000 Ukraina last ja noort. Ukraina noorte kohanemise toetamiseks korraldas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) sel suvel loodusretki üle Eesti, millel osales ligi tuhat sõjapõgenikku. Sügisel jätkuvad matkad Ukraina klassidele ja õpperühmadele koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK).

„Suvistel matkadel nägime, et Ukrainast saabunud inimestel on suur huvi Eestimaa looduse ja selle hoidmise vastu,“ sõnab loodusretkede projektijuht Anni Raie. Ta lisab: „Retked said hulgaliselt kiidusõnu ja mis kõige toredam - äratasid sõjapõgenikes huvi ja ka julgust omal käel erinevaid loodusradu avastama minna. Kõige põnevamad on ukrainlaste jaoks meie rabad, kuna neil taolist looduskeskkonda oma kodumaal ei ole.“

„RMK pakub ukrainakeelset teavet looduses liikumise võimaluste kohta, et ukrainlased ennast Eestis kodusemalt tunneks ja neil oleks rohkem võimalusi Eestimaa ja siinse looduse tundmaõppimiseks,“ lausus Kristjan Tõnisson, RMK juhatuse liige.

Valgesoo rabal kulgev RMK õpperada.

Matkade eesmärgiks on tutvustada Ukraina lastele ja noortele Eestimaa loodust, selle hoidmist ning toetada keelekümbluse põhimõtetele tuginedes lihtsama keskkonnateemalise sõnavara omandamist. Senine tagasiside matkadele on olnud väga positiivne ja edaspidiste loodusretkede vastu tuntakse suurt huvi. Kuna paljud sõjapõgenikest lapsed ja noored olid Ukrainas peamiselt linnalise eluviisiga, siis oli taoline matkamine enamusele esmane kogemus sellisel viisil metsas liikuda, loodust uurida või isegi metsamarju süüa.

Sügisel korraldame Ukraina klassidele ja õpperühmadele matku koostöös RMK-ga, kes pakub Aegviidu ja Viimsi külastuskeskuses ukraina- ja venekeelset eriprogrammi. Projekti viivad ellu KIK ja Keskkonnaministeerium koos RMK ja erapartneritega, et üheskoos tutvustada Eesti loodust koos keeleõppe ning kaasava programmiga.

Rohkem infot jagab ja partnerlusettepanekud on oodatud: 

Anni Raie

anni.raie@kik.ee

 +372 5909 4144