RMK teadusnõukogu ootab ettepanekuid uurimisteemadele 18.03

RMK ootab kuni 28. märtsini ettepanekuid säästva metsandusega seotud uurimisteemadele, mille eesmärk on saada uusi teadmisi metsade mitmekülgsemaks ja säästlikumaks majandamiseks.

Esitatud uurimisteemade seast valib teadlastest ja RMK töötajatest koosnev teadusnõukogu välja kümme olulisemat teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimistöö läbi viimiseks saab esitada RMK-le rahastustaotluse.

„Metsamajandaja ees seisavad üha uued väljakutsed seoses kliimamuutuste ning elurikkuse säilitamise ja kohaliku elukeskkonna hoidmisega,“ märkis RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson. Seega on oodatud nende väljakutsete lahendamisele suunatud rakendusuuringud, saamaks uusi teadmisi, kuidas riigimetsa majandamisel leida tasakaal metsaga seotud erinevate huvide ja vajaduste vahel ning kuidas seda kestlikult teha.

Senised RMK toetatud uurimisteemad vaatlevad näiteks valikraiete mõju süsinikubilansile ning hindavad nende majanduslikke aspekte, samuti uuritakse hariliku kuuse kasvu määravaid tegureid, kaitsealuste metsade loodusväärtuste hoidmist, biopreparaatide efektiivsust juurepessu tõrjel jms.

Varasemalt on teiste hulgas RMK rahastuse saanud Veiko Uri juhitav projekt, mille käigus uuritakse kolme aasta jooksul valikraie vahetut ja pikemaajalist mõju metsaökosüsteemi süsiniku ringele, aga ka selle raieviisi majanduslikke aspekte. Fotol valikraie Vara katseala segapuistus. Foto: Veiko Uri

Soovitava uurimisteema lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 28. märtsiks 2022 aadressile teadus@rmk.ee; vajaliku vormi selleks leiab aadressil rmk.ee/teadus

Uurimistööde nimekiri kinnitatakse aprilli keskpaigaks, misjärel avatakse uurimistöö rahastamise taotlusvoor.

Sihipärase teadustegevuse toetamisega alustas RMK 2008. aastal. Praeguseks on rahastatud 19 rakendusuuringut kokku üle kahe miljoni euro suuruses summas.

RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Jaan Liira ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Ahto Kangur, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
e-post: kristjan.tonisson@rmk.ee
telefon: 5691 8728