RMK otsib rentnikke ligi 2000 hektarile niitudele ja karjamaadele 14.03

Nagu varasemaltki, nii annab RMK ka tänavu riigimaal kasutusele poollooduslike kooslustega maatükke, mis vajavad taastamist, heina niitmist või karjatamist, et säilitada Eesti pärandkooslustele omane liigirikkus.

Esimene valikpakkumine sisaldab maatükke kokku üle 2000 hektari. Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga ka näiteks 170 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on 123 hektarit ning asub Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal, väikseim maatükk on aga 0,2 hektari suurune laid Saare maakonnas. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25. märtsil kell 11. Lisaks toimub teine valikpakkumine aprillis.

Maade kasutusse andmisel eelistatakse rentnikke, kes on ka varem sama maatükki hooldanud. Teises järjekorras antakse eelis maatükiga külgneva maa kasutajatele. Kuna poollooduslike koosluste hooldamine ei ole tavapärane majandustegevus, siis maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat rendi alghinda ei määrata.

„Poollooduslikud kooslused ehk pärandkooslused väärivad taastamist ja järjepidevat hooldamist nii oma kauni ilme kui ka tähelepanuväärselt kõrge liigirikkuse tõttu,“ ütles RMK looduskaitseosakonna spetsialist Saima Uusma. Väga liigirikkad on puisniidud, näiteks Laelatu puisniidul on ühelt ruutmeetrilt kasvamas leitud lausa 76 taimeliiki. Lisaks väljendavad poollooduslikud kooslused ka eestlaste mitmete põlvkondade pikkust elulaadi.

RMK hallataval riigimaal leidub poollooduslikke kooslusi 33 400 hektaril, millest ettevõtjatele on antud kasutamiseks 25 900 hektarit.
Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra tõttu on RMK kontorid avalikkusele suletud, seega tuleb pakkumised saata posti teel. Kõik uued ja senised poollooduslike koosluste hooldajad on oodatud oma huvist märku andma selleks loodud kaardirakenduse kaudu, mis on leitav RMK kodulehelt http://maaoksjon.maaamet.ee/rmk/loginid.php
Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta leiab RMK kodulehelt.

Lisainfo:
Saima Uusma
RMK looduskaitseosakonna spetsialist
saima.uusma@rmk.ee
Tel 509 9538