RMK nõukogu alustab läbirääkimisi RMK juhatuse esimehe ametikohale Mikk Marraniga 15.08

Juhatuse esimeheks kandideeris 18 inimest, kellest kolm kõige tugevamat kandidaati jõudsid viimasesse vooru. Nende kolme seast valis nõukogu RMK juhatuse esimeheks Mikk Marrani.

„Mikk Marranil on pikaajaline juhtimiskogemus. Teda tuntakse kui liidrit ja head inimeste juhti. Usun, et metsandussektorist väljastpoolt tulnuna on Mikul võimalik mõista ja leida lahendusi metsandusega seotud ühiskondlikele ootustele. Mikuga asume nüüd läbirääkimistesse töötingimuste osas ning kokkuleppeni loodame jõuda nädala jooksul,“ selgitas RMK nõukogu esimees Randel Länts.

Mikk Marran. Foto: Raigo Pajula

Mikk Marran on olnud alates 2016. aastast Välisluureameti peadirektor. Marran on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonna haldusjuhtimise eriala bakalaureuseõppe ja Ameerika Ühendriikide National Defence University rahvusliku ressursi strateegia eriala magistriõppe.

RMK juhatuse esimehe kandidaadilt eeldati magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrgharidust, vähemalt viieaastast tippjuhi kogemust suurest organisatsioonist, laitmatut reputatsiooni, vastutustundlikkust ja tugevat sotsiaalset närvi. Nõukogu hindas valiku tegemisel ka kandidaatide liidriomadusi, analüütilist ja strateegilist mõtlemist ning suhtlus- ja esinemisoskust.

„Tugevaid kandidaate oli mitu ning konkursil osalemiseks pidid nad lahendama erinevaid praktilisi ülesandeid, mis juhatuse esimehe rollis võivad esile kerkida. Tänan siinjuures nii personalifirma Fontest, kes aitas konkurssi läbi viia, kui ka kõiki kandidaate, kes selle teekonna ette võtsid," lausus Länts.

Uue juhi volitused algavad 1. novembril 2022, senise juhi Aigar Kallase volitused lõppevad 31. oktoobril.

Lisainfo:
Randel Länts
RMK nõukogu esimees
randel.l2nts@gmail.com
+372 5084 537