RMK looduskaitsekonverents toob kokku looduse taastajad – teadlased, otsustajad ja praktikud 23.09

RMK korraldab 3. ja 4. novembril Tartu Ülikooli Narva kolledžis looduskaitse-konverentsi elupaikade ja populatsioonide taastamise teemal ning kutsub kõiki huvilisi ettekandeid kuulama ja kaasa rääkima.

Eesmärk on kokku tuua teadlased, otsustajad ja praktikud, kes igapäevaselt tegelevad ühel või teisel moel ökoloogilise taastamisega, et koos oma teadmisi ja kogemusi jagada. Konverents käsitleb viit laadi elupaiku, kus taastamistöid tehakse: siseveekogud (jõed ja järved), rannikumeri, poollooduslikud kooslused, metsad ja sood.

„Konverentsil tuleb esitlusele rohkem kui 40 ettekannet ja töötuba. Vaatleme taastamistööde tulemuslikkust, samuti räägime sellest, millised kitsaskohad võivad tööde käigus ette tulla ning kuidas neid lahendada. Alati paraku ei suhtuta taastamistööde tegemisse positiivselt ning vahel tuleb isegi konflikte ette. Kõike seda me konverentsil arutleme,“ rääkis RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv.

Kõigile osalejatele peetavate ettekannetega astuvad konverentsil üles mitmed oma valdkonna tipptegijad:

  • Tiit Maran „5 õppetundi Euroopa naaritsa populatsiooni taastamisest“;
  • Aveliina Helm „Ökoloogilise taastamise kümnend ja looduse taastumise sajand: 4 väljakutset ja 5 võimalust“;
  • Hanno Zingel „Euroopa Liidu ja Eesti 3 põhieesmärki looduskaitses aastateks 2030 ja 2050 ning ökoloogilise taastamise roll nende täitmisel“;
  • Heiki Hanso „5 sammu Väikese Väina suure mure leevendamise suunas“;
  • Asko Lõhmus „Ökoloogilise taastamise tulemuslikkus: taastada 20 protsenti või 20-protsendiliselt, selles on küsimus“.

Sindi paisu ehitus 1922. aastal ja lammutamine 2018. aastal. Originaalfotod Marko Šorini fotokogust ja Keskkonnaagentuurist.

Ökosüsteemide taastamine on muutunud looduskaitsepoliitika üheks keskseks suunaks ning Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2030 taastada vähemalt 30% kehvas seisundis elupaikadest.

Eestis on juba tehtud suur töö soode, poollooduslikke koosluste ja vooluveekogude taastamisel. Edukalt on parendatud ka mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit, kuid väljakutsed on endiselt suured ja lahendatavad vaid heas koostöös teadlaste, praktikute ja kogukondadega. Ehk aitab eesolev konverents neid lahendusi üheskoos leida!

RMK ootab kõiki huvilisi konverentsist osa võtma. Registreerimine ja lisainfo leiab SIIT

Konverentsi õhtuse peo tõmbab käima ansambel Funkifize!

Lisainfo:
Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
+372 5349 7924
kaupo.kohv@rmk.ee